Registru pentru evidenta hotararilor

ANUL 2021

HCL cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Varias Judetul Timis

HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2021

HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2021

HCL privind organizarea si exercitarea unor activitati necesare comunei Varias, in scopul realizarii unor atributii stabilite prin lege autoritatilor administratiei publice locale

HCL cu privire la aprobarea, insusirea Rapoartelor de Evaluare, a pretului de pornire a licitatiei, a garantiei de participare la licitatie

HCL cu privire la aprobarea documentatiei de licitatie publica privind vanzarea unor terenuri intravilane situate in Comuna Varias, localitatile Varias si Sanpetru Mic, Judetul Timis

HCL privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica, a destinatiei bunului, a duratei de inchiriere, al pretului minim de inchiriere a restaurantului din incinta Strandului comunal Varias

HCL privind aprobarea Documentatiei de atribuire a contractului de inchiriere a restaurantului din incinta Strandului comunal Varias

HCL privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor terenuri intravilane situate in Comuna Varias, localitatile Varias, Gelu si Sanpetru Mic, Judetul Timis

HCL privind exprimarea acordului pentru intrarea in legalitate a constructiei edificate fara forme legale, pentru constructia atelier de reparatii auto P+M

HCL cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Varias Judetul Timis

HCL privind incetarea de drept a mandatului de consilier local a Domnului Misca Cecilian-Badea in urma demisiei

HCL privind revocarea Administratorului de la S.C. PRIMA VARIAS S.R.L.

HCL privind numirea Administratorului de la S.C. PRIMA VARIAS S.R.L

HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2021

HCL privind aprobarea prelungirii valabilității Scrisorii de garanție

HCL cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al Comunei Varias Judetul Timis

HCL cu privire la aprobarea Raportului anual al primarului pe anul 2020 privind starea economica, sociala si de mediu a Comunei Varias, Judetul Timis

HCL cu privire la indexarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale

HCL cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al SC PRIMA VARIAS SRL

HCL privind aprobarea Raportului de activitate a SC PRIMA VARIAS SRL

HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform Devizului general intocmit in cadrul Proiectului tehnic nr.1483 din 2019

HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2021

HCL cu privire la alegerea Viceprimarului Comunei Varias Judetul Timis

HCL privind aprobarea inchirierii unui teren si a unei tonete din incinta Strandului Comunal din localitatea Varias

HCL privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Strandului Comunal din localitatea Varias

HCL cu privire la aprobarea, insusirea Raportului de Evaluare si stabilirea pretului de vanzare a terenului intravilan in suprafata de 1428 mp catre Lakatos Mariana

HCL cu privire la aprobarea vanzarii unui teren intravilan inscris in Cartea Funciara la C.F. nr.400269 catre S.C. ROSS&LI S.R.L.

HCL privind aprobarea Proiectului de retea scolara a Comunei Varias, Judetul Timis

HCL cu privire la modificarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Varias

HCL privind aprobarea bugetului local pe anul 2021

HCL privind incetarea de drept a mandatului de consilier local a Domnului Luchin Dragoslav in urma demisiei

HCL cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Varias Judetul Timis

HCL Nr. 3 din 12.02.2021 privind aprobarea aderarii Com. Varias la Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului in Jud. Timis

HCL Nr. 2 din 12.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului de Asistenta Sociala Com. Varias

HCL Nr. 1 din 12.02.2021 privind modificarea si aprobarea Organigramei si a Statutului de functii al aparatului de specialitate al primarului Com. Varias

ANUL 2020

HCL Nr.34 din 24. August. 2020 privind aprobarea Raportului de activitate a SC PRIMA VARIAS SRL

HCL Nr.33 din 24. August. 2020 cu privire la necesitatea aprobarii contului de incheiere a exercitiului financiar al SC PRIMA VARIAS SRL

HCL Nr.32 din 24. August. 2020 privind aprobarea prelungirii valabilitatii Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata

HCL Nr.31 din 24. August. 2020 cu privire la infiintarea unei Societati Comerciale

HCL Nr.30 din 24. August. 2020 cu privire la aprobarea Rapoarelor de Evaluare, a preturilor minime de vanzare, a garantiei de participare

HCL Nr.29 din 24. August. 2020 privind aprobarea aderarii comunei Varias la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”Societatea Meropolitana de Transport Timisoara”

HCL Nr.28 din 24. August. 2020 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Varias Judetul Timis

HCL Nr.27 din 21.Iulie.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Strandului Comunal din localitatea Varias

HCL Nr.26 din 26.Iulie.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020

HCL Nr. 25 din 21.Iulie.2020 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Varias Judetul Timis

HCL Nr.24 din 26.Iunie. 2020 cu privire la aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenurilor din intravilanul localitatii Varias

HCL Nr.23 din 26.Iunie. 2020 cu privire la aprobarea masurilor pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol

HCL Nr.22 din 26.Iunie.2020 privind aprobarea Metodologiei de redactare si circulatie a Proiectelor de hotarari ale Consiliului Local si a Dispozitiilor primarului

HCL Nr.21 din 26.Iunie. 2020 cu privire la aprobarea prelungirii Planului de Urbanism General al Comunei Varias, Judetul Timis

Tabel privind modul de vot al Consiliului Local

Tabel privind modul de vot al Consilierului Local Vosloban Claudiu

Tabel privind modul de vot al Consilierului Local Ungur Lucian

Tabel privind modul de vot al Consilierului Local Suciu Vasile

Tabel privind modul de vot al Consilierului Local Stefanciuc Mihaela Camelia

Tabel privind modul de vot al Consilierului Local Siteavu Angela Daniela

Tabel privind modul de vot al Consilierului Local Sauca Ioan

Tabel privind modul de vot al Consilierului Local Miocovici Oliver Dragoslav

Tabel privind modul de vot al Consilierului Local Pirtea Mihaela Angelia

Tabel privind modul de vot al Consilierului Local Belin Cosmin

Tabel privind modul de vot al Consilierului Local Babici Ivan

Proces Verbal pt Administrarea Publica Locala, apararea ordinii si linistei publice a drepturilor cetatenilor, juridica, de disciplina si de validare din cadrul CL Varias

Proces Verbal in sedinta comisiei pt agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea domeniului public si privat al comunei

Prezenta consilierilor la sedinta extraordinara a CL Varias din 09.04.2020

Prezenta consilierilor la sedinta comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea domeniului public si privat al comunei

Prezenta comisie Administratia Publica Locala, apararea ordintii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor, juridica, de disciplina si de validare

Ghid desfasurare sedinta ordinara CL Varias pe luna Aprilie 2020

Dispozitia Nr.43 din 03.04.2020 privind convocarea CL Varias sedinta ordinara Aprilie 2020 Gelu

Dispozitia Nr. 43 din 03.04.2020 privind convocarea CL Varias sedinta ordinara Aprilie 2020 Varias

CONVOCATOR

Convocarea comisie pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea domeniului public si privat al comunei, protectia mediului, servicii si turism

Convocare comisie Administratiei Publice Locale, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor, juridica, de disciplina si de validare

Adresa cu PH spre analiza

HCL Nr. 16 din 09.04.2020 privind stabilirea conditiilor si a punctajului pentru acordarea terenurilor, fara licitatie publica, in vederea construirii de locuinte

HCL Nr. 15 din 09.04.2020 privind aporbarea aderarii Unitatii Administrativ Teritoriale Com Valcani in calitatea de membru asociat la ADID Gaz Timis Vest

HCL Nr. 14 din 09.04.2020 privind aprobarea cuantumului si platii cotizatiei anuale catre Distributie Gaz Timis Vest pentru anul 2020

HCL Nr. 13 din 09.04.2020 aprobarea solicitarii scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFM

HCL Nr. 12 din 09.04.2020 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 3822 din 25.05.2018 de comun acord

HCL Nr. 11 din 09.04.2020 privind rezilierea contract inchiriere nr. 1985 din 08.06.2006

HCL Nr. 10 din 09.04.2020 privind aprobarea programului anual de achizitii publice pe anul 2020

HCL Nr. 9 din 09.04.2020 privind rectificarea bugetului pe anul 2020

HCL Nr. 8 din 09.04.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Com Varias

Hotararea nr. 7 din 24 februarie 2020 cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al SC Prima Varias SRL

Hotararea nr. 6 din 24 februarie 2020 cu privire la revocarea HCL nr. 37 din 18.06. 2018 si HCL 61 din 20.09.2018

Hotararea nr. 5 din 24 februarie 2020 cu privire la aprobarea documentatiilor cadastrale DS17 DS19 Gelu

Hotararea nr. 4 din 24 februarie 2020 cu privire la acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare la data de 31.12.2019

Hotararea nr. 3 din 24 februarie 2020 privind insusirea si aprobarea Dispozitiei nr. 137 din 23 decembrie 2019 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2019

Hotararea nr. 2 din 24 februarie 2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea 1 din 24 februarie 2020 privind incetarea de drept a mandatului de consilier a dlui. Oprescu Ion

ANUL 2019

HCL Nr. 44 din 19.12.2019 privin aprobarea proiectului de retea scolara a Com. Varias

HCL Nr. 43 din 19.12.2019 privind planul de actiuni si liucrari al beneficiariilor de VMG 2020

HCL Nr. 42 din 19.12.2019 privind transformarea postului de natura contractuala din cadrul compartimentului financiar – contabil, impozite si taxe

HCL Nr. 41 din 19.12.2019 privind schimbarea denumirii unui post de Inspector

HCL Nr. 40 din 19.12.2019 privind aprobarea Agendei culturale pe anul 2020

HCL Nr. 39 din 19.12.2019 privind stabilirea impozitelor , taxelor locale si taxelor speciale pe anul 2020

HCL Nr. 38 din 19.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al Com. Varias

HCL Nr. 37 din 19.12.2019 privind incetarea de drept a mandatului de consilier a d-lui Dumitrescu Nicu

HCL Nr. 36 din 19.12.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Com. Varias

Hotararea Nr. 35 din 25.10.2019 privind echipa mobila pentru violenta domestica

Hotararea Nr. 34 din 25.10.2019 privind inscrierea in CF a imobilului nr. cadastral Cv6P7 – 71

Hotararea Nr. 33 din 25.10.2019 privind rectificarea bugetului pe anul 2019

Hotararea Nr. 32 din 25.09.2019 privind inventarul efectuat la finele lui 2019

Hotararea Nr. 31 din 25.09.2019 privind modificarea HCL-ului Nr. 4 din 11.03.2019

Hotararea Nr. 30 din 25.09.2019 privind dezmembrarea imobilului intravilan inscris in CF N. 405968

Hotararea Nr. 29 din 25.09.2019 privind dotarea SVSU cu utilaje

Hotararea Nr. 28 din 25.09.2019 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii

Hotararea Nr. 27 din 25.09.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

HOTĂRÂREA NR. 26 din 25.Iulie.2019 privind aprobarea suplimentării valorii necesare investițiilor ,, Modernizare DC NR. 33 și amenajare străzi Sânpetru Mic,, Lot 1 și Lot 2. – Publicat in 06.08.2019 ora 15:54

HOTĂRÂREA NR. 25 din 25.Iulie.2019 cu privire la necesitatea aprobării contului de încheiere a exercițiului financiar al S.C. PRIMA VARIAȘ S.R.L. – Publicat in 06.08.2019 ora 15:49

HOTĂRÂREA NR. 24. din 25.Iulie.2019. privind aprobarea Raportului de activitate a S.C. PRIMA VARIAȘ S.R.L. – Publicat in 06.08.2019 ora 15:46

HOTĂRÂREA NR. 23 DIN 25.Iulie.2019. privind aprobarea P.A.A.P în vederea implementătii proiectului ,, Dotarea S.V.S.U. prin achiziție de utilaje,, – Publicat in 06.08.2019 ora 15:43

HOTĂRÂREA NR. 22 DIN 25.Iulie.2019 cu privire la aprobarea Raportului de Evaluare , a prețului și a comisiei de licitație a terenului din loc. Gelu – Publicat in 06.08.2019 ora 15:39

HOTĂRÂREA NR. 21 din 25.Iulie.2019 cu privire la aprobarea , însușirea Raportului de Evaluare , a prețului de pornire și stabilirea comisiei de licitație a terenului intravilan situat în Sat Gelu – Publicat in 06.08.2019 ora 15:35

HOTARAREA Nr .20 din 25.Iulie.2019 cu privire la aprobarea, insusirea, Rapoartelor de Evaluare, a preturilor de pornire a licitatiei publice si a comisiei pt terenul situat in Sat Sanpetru Mic – Publicat in 06.08.2019 ora 15:28

HOTĂRÂREA NR. 19 din 25.Iulie.2019. cu privire la aprobarea , însușirea Raportului de Evaluare, a prețului de pornire a licitației și a comisiei pentru terenul situat în loc. Sânpetru Mic – Publicat in 06.08.2019 ora 14:52

HOTĂRÂREA Nr. 18 din 25.Iulie.2019. cu privire la aprobarea , însușirea Raportului de Evaluare, a prețului de pornire a licitației, stabilirea comisiei de licitație a terenului intravilan din Variaș – Publicat in 06.08.2019 ora 14:44

HOTĂRÂREA Nr. 17 din 25 .Iulie.2019 privind aprobarea completării și modificării Anexei H.C.L. Nr. 86 din 05.Decembrie.2018 privind aprobarea P.A.A.P. pentru anul 2019 – Publicat in 06.08.2019 ora 14:42