Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Documente

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 13 din 26 FEBRUARRIE. 2024 cu privire la aprobarea diminuării suprafeței drumului înscris în CF 406048 Variaş şi redenumirea lui din DR 153/1 în DR 153/1 – Lot 1, precum și deschiderea unei cărţi funciare noi pentru drumul DR 153/1 – Lot 2, conform măsurătorilor efectuate pentru lucrările de cadastru sistematic – Finanţarea 9

Documente

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 12 din 22.Februarie.2024 privind aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile aferente obiectivului de investiție „Extindere rețea distribuție gaze naturale în comuna Variaş, pentru satele aparținătoare Gelu şi Sânpetru Mic, județ Timiş” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții,,Anghel Saligny”

Documente

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 11 din 22.Februarie.2024 privind aprobarea Devizului General actualizat aferent obiectivului de investiție „,Extindere reţea distribuție gaze naturale în comuna Variaş, pentru satele aparținătoare Gelu şi Sânpetru Mic, județ Timiş” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții,,Anghel Saligny”

Documente

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 10 din 22.Februarie.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați aferenți obiectivului de investiţie „Extindere reţea distribuție gaze naturale în comuna Variaș, pentru satele aparţinătoare Gelu şi Sânpetru Mic, județ Timiş” aprobat pentru finanțare prin Programul Naţional de Investiţii ,,Anghel Saligny”

Documente

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 9 din 22.Februarie.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Extindere rețea distribuție gaze naturale în comuna Variaş, pentru satele aparţinătoare Gelu şi Sânpetru Mic, județ Timiş”, aprobat pentru finanțare prin Programul Naţional de Investiții,,Anghel Saligny”

Documente

Proiect de hotărâre nr. 05 – 06.02.2024 cu privire la aprobarea diminuării suprafeței drumului înscris în CF 406048 Variaş şi redenumirea lui din DR 153/1 în DR 153/1 – Lot 1, precum şi deschiderea unei cărți funciare noi pentru drumul DR 153/1 – Lot 2, conform măsurătorilor efectuate pentru lucrările de cadastru sistematic – Finanţarea 9

Documente

Proiect de hotărâre nr. 04 – 06.02.2024 cu privire la aprobarea modificării suprafeței a patru terenuri înscrise în CF 405356, CF 405538, CF 406984 şi CF 408300 Varias, conform măsurătorilor efectuate pentru lucrările de cadastru sistematic

Documente

Ultima actualizare: 12:12 | 16.04.2024

Sari la conținut