Consiliul local

Raport de activitate al Consilierilor Locali pe anul 2022

Rapoarte de activitate a Consilielilori Locali pe anul 2021

Program de audienta consilieri

Rapoarte de activitate consilieri locali pe anul 2019

Dispozitia 131 din 12 decembrie 2019 privind convocarea Consiliului Local Varias in sedinta ordinara din decembrie 2019

Dispozitia Nr. 104 din 17.10.2019

Dispozitia Nr. 95 din 15.09.2019 privind sedinta ordinara Septembrie 2019

P.H. privind aprobarea Contului de incheiere a exercitiului financiar pe anul 2018 a S.C. PRIMA VARIAS S.R.L.

PH privind aprobarea Raportului de activitate a SC Prima Varias SRL

P.H. privind PAP in vedrea implementarii proiectului de investitii ,,Dotarea S.V.S.U. prin achizitie de utilaje , in Comuna Varias, judetul Timis,, derulat prin P.N.D.R. 2014-2020, masura 19.2

P.H. privind apeobarea completarii si modificarii Anexei H.C.L. NR. 8 din 15.Aprilie.2019 privind aprobarea P.A.A.P. 2019

P.H. cu privire la aprobarea, insusirea Raportului de Evaluare, a pretului de pornire a licitatiei, stabilirea comisiei de licitatiei terenului intravilan situat in Sanpetru Mic, Judetul Timis

P.H. cu privire la aprobarea, insusirea Raportului de Evaluare , a pretului de pornire a licitatiei, stabilirea comisiei de licitatie si a regulamentului pentru terenul intravilan situat in loc. Gelu

P.H. cu privire la aprobarea, insusirea Rapoartelor de Evaluare, a preturilor de pornire , a regulamnetului licitatiei treneurilor situate in localitatea Sanpetru Mic, Judetul Timis

P.H. cu privire la aprobarea , insusirea Rapoartelor de Evaluare, a apretului de pornire a licitatiei , stabilireaa comisiei de licitatiei teren intravilan situat in Comuna Varias, judetul Timis

P.H. cu privire la aprobarea , insusirea Rapoartelor de Evaluare , a pretului de pornire a licitatiei, stabilirea comisiei si a regulamentului licitatiei terenului intravilan situat in loc. Gelu

Dispozitia Nr. 66 din 18.Iulie.2019 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Varias in sedinta ordinara pe luna Iulie 2019

PROCES-VERBAL al sedintei ordinare a Consilului Local al Comunei Varias din 06.Iunie. 2019

HOTARAREA NR. 16 DIN 06.Iunie.2019 cu privire la aprobarea constatarii apartenentei unui teren la domeniul privat al Comunei Varias Judetul Timis

HOTARAREA Nr. 15 din 06.Iunie.2019 cu privire la vanzarea locuintei proprietate de stat

HOTARAREA Nr. 14 din 06.Iunie.2019 cu privire la aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan inscris in cf nr. 401982 in suprafata de 676 mp

HOTARAREA NR. 13 DIN 06.Iunie.2019 cu privire la modificarea Art. 1 din H.C.L. nr. 6 din 11.Martie.2019

HOTARAREA Nr. 12 din 06.Iunie.2019 cu privire la modificarea Organigramei

HOTARAREA Nr. 11 din 06.Iunie.2019 cu privire la modificarea Organigramei , prin transformarea unui post de Inspector I debutant in Inspector I asistent

Proiect de Hotarare cu privire la aprobarea constatarii apartenentei unui teren la domeniul privat

DISPOZITIA NR. 54 DIN 31.MAI.2019 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Varias in sedinta ordinara pe luna Mai 2019

PH cu privire la vanzarea imobilului proprietate de stat

PH cu privire la aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan CF 401982 in suprafata de 676 mp

PH cu privire la modificarea Art. 1 din HCL nr.6 din 11 Martie 2019

PH cu privire la necesitatea modificarii Organigramei si Statutului

PH cu privire la modificarea Organigramei si Statutului de functiuni

Proces Verbal sedinta ordinara din 15.04.2019

Hotararea Nr. 10 din 15.04.2019 cu privirea la aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii Programului pentru Scoli al Romaniei

Hotararea Nr. 9 din 15.04.2019 privind revocarea HCL-ului Nr. 76 din 30.10.2019

Hotararea Nr. 8 din 15.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2019

P.H. cu privire la aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii Programului pentru scoli al Romaniei

DISPOZITIA Nr. 39 DIN 09.APRILIE.2019 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Varias in sedinta ordinara pe luna Aprilie 2019

Proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2019

Proiect de Hotarare cu privire la revocarea HCL Nr. 76 din 30.10.2018

RAPOARTE DE ACTIVITATE CONSILIERI LOCALI 2018

Proces – Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Variaș din 11.Martie.2019

HC.L. Nr. 7 din 11.Martie.2019. privind aprobarea suplimentării valorii necesară investițiilor ,,Modernizare drum comunal DC Nr. 33 și amenajare străzi în satul Sânpetru Mic

H.C.L. Nr. 6 din 11.Martie.2019. cu privire la înscrierea în Cartea Funciară a imobilului având Nr. cadastral Cc 1047 , 1,6

H.C.L. Nr. 5 din 11.Martie.2019 cu privire la aprobarea prelungirii planului de urbanism general al comunei varias

H.C.L. Nr. 4 din 11.Martie.2019 cu privire la acordarea de nume scolii si gradinitei din Comuna Varias

PH cu privire la acordarea de nume scolii si gradinitei din Comuna Varias

PH cu privire la aprobarea prelungirii Planului de Urbanism General al Comunei Varias Judetul Timis

PH cu privire la inscrierea in Cartea Funciara a imobilului avand Nr. cadastral Cc 1047

Dispozitia Nr. 25 din 05.Martie.2019 privind convocarea Consilului Local

PROCES – VERBAL din 04.Februarie.2019 a sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Varias sedinta ordinara

HOTARAREA NR. 3 din 04.Februarie.2019 cu privire la aprobarea majorarii salariilor angajatiilor din cadrul S.C. PRIMA VARIAS S.R.L. incepand cu 01.Ianuarie.2019

HOTARAREA NR. 2 din 04.Februarie .2019 cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al S.C. PRIMA VARIAS S.R.L.

HOTARAREA NR. 1 din 04.Februarie.2019 cu privire la dezmembrarea imobilului intravilan inscris in Cartea Funciara la C.F. Nr. 402871

P.H. cu privire la aprobarea majorarii salariilor angajatiilor din cadrul S.C. PRIMA VARIAS S.R.L. incepand cu 01.Ianuarie.2019

PH cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al S.C. PRIMA VARIAS S.R.L.

P.H. cu privire la dezmembrarea imobilului intravilan inscris in Cartea Funciara la C.F. Nr. 402871

DISPOZITIA Nr. 12 din 29.Ianuarie.2019 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Varias in sedinta ordinara pe luna Februarie 2019

PROCES-VERBAL din 13.Decembrie.2018 sedinta extraordinara a Consiliului Local al Comunei Varias

HOTARAREA NR. 95 din 13.Decembrie.2018 cu privire la aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan inscris in CF Nr. 401493 in suprafata de 1201 mp

HOTARAREA Nr. 94 din 13.decembrie 2018 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren intravilan inscris in CF nr. 402271 in suprafata de 1428 mp catre LAKATOS MARIANA

HOTARAREA Nr. 93 din 13.Decembrie.2018 cu privire la aprobarea Agendei principalelor manifestari cultural-artistice si sportive pe anul 2019

HOTARAREA NR. 92 din 13.Decembrie.2018 privind aprobarea scaderii din chiria lunara a lucrarilor de reparatii efectuate de chirias la casele proprietate de stat in care locuiesc

HOTARAREA Nr. 91 din 13. Decembrie.2018 privind aprobarea scaderii din chiria lunara a lucrarilor de reparatii efectuate de chirias la casele proprietate de stat in care locuiesc

HOTARAREA Nr. 90 din 13 Decembrie 2018 cu privire la inscrierea in Cartea Funciara a imobilului avand Nr. cadastral DE 1554.1.23

HOTARAREA Nr. 89 din 13 Decembrie 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

PH cu privire la aprobarea Agendei principalelor manifestari cultural-artistice si sportive pe anul 2019

PH cu privire la aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan inscris in CF Nr. 401493 in suprafata de 1201 mp

PH cu privire la aprobarea vanzarii unui teren intravilan inscris in CF nr. 402271 in suprafata de 1428 mp catre LAKATOS MARIANA

PH cu privire la inscrierea in Cartea Funciara a imobilului avand Nr. cadastral DE 1554 .1.23

PH privind aprobarea scaderii din chiria lunara a lucrarilor de reparatii efectuate de chirias la casele proprietatea de stat in care locuiesc.

PH privind aprobarea scaderii din chiria lunara a lucrarilor de reparatii efectuate de chirias la casele proprietatea de stat in care locuiesc

HCL. NR. 82 din 14. Noiembrie. 2018 cu privire la dezmembrarea suprafetei de 115265 mp in extravilanul loc. Varias

HOTARAREA Nr. 81 din 14.Noiembrie.2018 cu privire la aprobarea asocierii Comunei Varias ,Judetul Timis in calitate de asociat in vederea constituirii A.D.I. ,,Distributie Gaz Timis Vest ‘,,

HOTARAREA Nr. 80 din 14.Noiembrie.2018 privind aprobarea scutirii de la plata chiriei datorate de Doamna Mircea Ileana

HOTARAREA Nr. 79 din 14.Noiembrie.2018. cu privire la aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 40 din 26.Iulie.2018

HOTARAREA nR. 78 DIN 14.Noiembrie.2018 privind stabilirea comisiei de licitatie, a comisiei de solutionare a contestatiilor , precum si a procedurii de licitatie cu privire la vanzarea terenurilor

HOTARAREA NR. 77 DIN 14.Noiembrie.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

P.H. privind aprobarea scutirii de la plata chiriei datorate de Doamna Mirecea Ileana

PH cu privire la aprobarea asocierii Comunei Varias, Judetul Timis in calitate de asociat in vederea constituirii A.D.I. ,,Distributie Gaz Timis Vest,,

PH cu privire la aprobarea constatarii apartenentei unor terenuri la domeniul privat al Comunei Varias Judetul Timis

PH cu privire la aprobarea modificarii HCL nr. 40 din 26. Iulie.2018

PH cu privire la dezmembrarea suprafetei de 115265 mp in extravilanul loc. Varias

PH privind rectificarea bugetului local. pe anul 2018.

PROCES-VERBAL sedinta extraordinara a Consiliului Local al Comunei Varias din 30.Octombrie.2018

PROCES-VERBAL al sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Varias din 12.Octombrie.2018

HOTARAREA NR. 76 din 30 Octombrie 2018 cu privire la aprobarea constatarii apartenentei unor terenuri la domeniul privat al Comunei Varias Judetul Timis

Hotararea nr. 75 din 30 Octombrie 2018 cu privire la aprobarea , insusirea Raportului de Evaluare a terenului situat in Comuna Varias, Judetul Timis in vederea vanzarii terenului catre Cucu Constantin

HOTARAREA nr. 74 din 30 Octombrie 2018 cu privire la aprobarea, insusirea Rapoartelor de Evaluare a terenurilor intravilane din Comuna Varias , Judetul Timis

HOTARAREA NR. 73 din 30.Octombrie.2018 cu privire la modificarea suprafetei din C.F. nr. 404.931 Varias

HOTARAREA nr.72 din 30.Octombrie.2018 cu privire la modificarea HCL Nr. 29 din 21.Octombrie.2016

HOTARAREA nr. 71 din 12.Octombrie.2018 cu privire la acordarea acordului pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a unui teren

HOTARAREA Nr. 70 din 12.Octombrie.2018 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren intravilan inscris in CF nr. 400904 in suprafata de 895 mp catre CUCU CONSTANTIN

HOTARAREA Nr. 69 din 12.Octombrie.2018 cu privire la aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor terenuri intravilane

HOTARAREA Nr. 68 din 12.Octombrie.2018 cu privire la revocarea HCL Nr. 2 din 15.Ianuarie.2014

HOTARAREA Nr. 67 din 12.Octombrie.2018 cu privire la necesitatea aprobarii contului de incheiere a exercitiului financiar al SC PRIMA VARIAS SRL

HOTARAREA Nr. 66 din 12.Octombrie.2018 privind aprobarea scutirii de la plara chiriei datorate de Domnul Popa Virgil

HOTARAREA Nr. 65 din 12.Octombrie.2018 cu privire la aprobarea tiparirii tichetelor sociale pentru gradinita

HOTARAREA Nr. 64 din 12.Octombrie.2018 cu privire la aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru bebeficiarii de Ajutor social

HOTARAREA Nr. 63 din 12.Octombrie.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

HOTARAREA Nr. 62 din 12.Octombrie.2018 cu privire la modificarea Organigramei si Statului de functiuni al aparatului de specialitate al primarului Comunei Varias Judetul Timis

PH cu privire la modificarea Organigramei si Statului de functiuni al aparatului de specialitate al primarului Comunei Varias Judetul Timis

PH cu privire la acordarea acordului pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a unui teren

PH cu privire la aprobarea planului de actiuni se de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de Ajutor social

PH cu privire la aprobarea tiparirii tichetelor sociale pentru gradinita

PH cu privire la aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor terenuri intravilane

PH cu privire la aprobarea vanzarii unui teren intravilan inscris in CF NR. 400904 in suprafata de 895 mp catre CUCU CONSTANTIN

PH cu privire la aprobarea, insusirea Raportului de Evaluare a terenului intravilan situat in Comuna Varias, Judetul Timis in vederea vanzarii terenului catre Cucu Constantin

PH cu privire la modificarea HCL nr. 29 din 21.Octombrie.2016

PH cu privire la modificarea suprafetei din CF nr. 404931 Varias

PH cu privire la revocarea HCL Nr. 2 din 15.Ianuarie.2014

PH privind aprobarea Contului de incheiere a exercitiului financiar pe anul 2017 a SC PRIMA VARIAS SRL

PH privind aprobarea scutirii de la plata chiriei datorate de Domnul Popa Virgil

PH privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

PH privind stabilirea comisiei de licitatie, a comisiei de solutionare a contestatiilor, precum si a procedurii de licitatie cu privire la vanzarea terenurilor

PROCES-VERBAL DIN 20.Septembrie.2018 a sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Varias

HOTARAREA Nr. 61 din 20.09.2018 cu privire la modificarea H.C.L. NR. 37 din 18 iunie 2018

HOTARAREA nr. 60 din 20 Septembrie 2018 cu privire la aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor terenuri intravilane

HOTARAREA Nr. 59 din 20 Septembrie 2018 cu privire la aprobarea constatarii apartenentei terenului CF Nr. 400321 la domeniul privat al Comunei Varias Judetul Timis

HCL Nr. 58 din 20.09.2018 privind comisia de licitatie, a comisiei de solutionare a contestatiilor, si a procedurii de licitatie cu privire la vanzarea terenurilor din Varias, Timis

HOTARAREA Nr. 57 din 20. Septembrie.2018 privind aprobarea modificarii si completarii Anexei HCL NR. 22 din 07.Martie.2018 privind aprobare PAAP proiect

HOTARAREA Nr. 56 din 20.Septembrie. 2018 privind modificarea Anexei HCL nr. 20 din 07 .Martie. 2018

HOTARAREA Nr. 55 din 20.Septembrie.2018. privind aprobarea modificarii si completarii Anexei HCL Nr. 21 din 07.Martie.2018 cu privire la completarea Anexei de la HCL nr. 5 din 18.Ianuarie.2018

HOTARAREA NR. 54 din 20 sptembrie 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

PH cu privire la aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor terenuri intravilane (septembrie)

PH cu privire la aprobarea, insusirea Rapoartelor de Evaluare a terenurilor intravilane situate in Comuna Varias, Judetul Timis

PH cu privire la modificarea HCL Nr. 37 din 18 iunie 2018

PH privind aprobarea modificarii si completarii Anexei HCL Nr. 22 din 07.Martie.2018 privind aprobarea PAAP proiect

PH privind aprobarea modificarii si completarii Anexei HCL NR.21 din 07.Martie .2018 cu privire la completarea Anexei la hcl nr.5 privind aprobarea Strategiei anuale

PH privind completarea si modificarea Anexei HCL nr. 20 din 07.Martie.2018

PH privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.

PH privind stabilirea comisiei de licitatie, a comisiei de solutionare a contestatiilor, precum si a procedurii de licitatie vanzare terenuri din Comuna Varias, judetul Timis

PROCES-VERBAL din 30.August.2018 a sedintei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Varias

HOTARAREA Nr. 53 din 30.August.2018 cu privire la aprobarea, insusirea Raportului de Evaluare a terenului intravilan CF Nr 403879 din Comuna Varias in suprafata de 19.546 mp

HOTARAREA Nr. 52 din 30.August.2018 cu privire la aprobarea , insusirea Raportului de Evaluare a terenuilui intravilan CF nr. 405385 Varias in suprafata de 44.845 mp

HOTARAREA Nr. 51 din 30.August.2018 cu privire la revocarea HCL nr.15 din 18.Septembrie.2008

HOTARAREA Nr. 50 din 30.August.2018 cu privire la revocarea HCL Nr. 35 din 26.mai.2009

HOTARAREA NR. 49 din 30.August.2018 cu privire la vanzarea imobilului proprietate de stat

HOTARAREA NR. 48 DIN 30.August.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

PH cu privire la aprobarea, insusirea Raportului de Evaluare a terenului intravilan CF Nr. 405385 Varias in suprafata de 44.845 mp

PH cu privire la aprobarea constatarii apartenentei terenului inscris in CF Nr. 400321 la domeniul privat al Comunei Varias Judetul Timis

PH cu privire la aprobarea, insusirea Raportului de Evaluare a terenului intravilan CF Nr. 403879 Varias in suprafata de 19.546 mp

PH cu privire la revocarea HCL NR. 35 din 26.MAI.2009

PH cu privire la revocarea HCL NR.15 DIN 18 Septembrie 2008

PH cu privire la vanzarea imobilului proprietate de stat

PH privind rectificarea bugetului local pe anul 2018..

PROCES – VERBAL sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Varias din data de 05. Decembrie.2018

HOTARAREA NR. 88 DIN 05.Decembrie.2018 cu privire la schimbarea categoriei de folosinta a terenului inscris in Cartea Funciara la CF nr. 402871

HOTARAREA NR. 87 din 05.Decembrie.2018 privind aprobarea procedurii acordare a facilitatilor la plata impozit pe cladiri si teren

HOTARAREA NR. 86 DIN 05.DECEMBRIE.2018 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2019

HOTARAREA NR. 85 din 05.Decembrie.2018 Privind completarea si modificarea Anexei Hotararii nr. 74 din 14.Decembrie.2017 privind PAAP 2018

HOTARAREA NR. 84 din 05.Decembrie.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pe anul 2019

HOTARAREA NR. 83 din 05.Decembrie.2018 prvind rectificarea bugetului local pe anul 2018

PH privind completarea si modificarea Anexei Hotararii Nr. 74 din 14.Decembrie.2017

Dispozitia Nr. 151 din 10.12.2018 sedinta extraordinara pe luna Decembrie 2018

Proiect de Hotarare procedura acordare facilitati plata impozitului pe cladiri si teren pentru asociatiile si fundatiile nonprofit, folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ

Proiect de Hotarare privind aprobarea Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2019

Proiect de Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pe anul 2019

Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

DISPOZITIA Nr. 148 din 28.Noiembrie.2018 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Varias in sedinta ordinara pe luna Decembrie 2018

DISPOZITIA Nr. 141 din 09.Noiembrie.2018 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Varias in sedinta ordinara pe luna Noiembrie 2018

Proiect de Hotarare cu privire la aprobarea, insusirea Raportului de Evaluare a terenului intravilan situat in Comuna Varias, Judetul Timis in vederea vanzarii terenului catre Cucu Constantin

Proiect de Hotarare cu privire la aprobarea, insusirea Rapoartelor de Evaluare a terenurilor intravilane situate in Comuna Varias, Judetul Timis

Proiect de Hotarare cu modificarea suprafetei din CF nr. 404.931 Varias

Proiect de Hotarare cu privire la modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 29 din 21.Octombrie.2016

DISPOZITIA Nr. 135 din 25.Octombrie.2018 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Varias in sedinta extraordinara pe luna Octombrie 2018

DISPOZITIA Nr. 128 din 05.Octombrie.2018 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Varias in sedinta ordinara pe luna Octombrie 2018

DISPOZITIA Nr. 117 din 14.Septembrie.2018 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Varias in sedinta ordinara pe luna Septembrie 2018

Dispozitia Nr. 109 din 28.August.2018 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Varias in sedinta extraordinara pe luna august 2018

Dispozitia Nr. 95 din 01.08.2018 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Varias in sedinta ordinara pe luna August 2018

DISPOZITIA Nr. 90 din 20.Iulie.2018 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Varias in sedinta ordinara pe luna Iulie 2018

PROCES-VERBAL sedinta extraordinara a Consiliului Local al Comunei Varias 18.Iunie.2018

HOTARAREA NR. 37 DIN 18 IUNIE 2018 cu privire la contractarea unui imprumut bancar intern pentru stingerea partiala a obligatiilor furnizorului pentru lucrarea obiectivului de investitie ,,Renovare,modernizare Strand Varias”

Proces verbal sedinta ordinara 13 iunie 2018

Hotararea nr 36 din 13 iunie 2018 cu privire l avanzarea locuintei proprietate de stat

Hotararea nr 35 din 13 iunie 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

DISPOZITIE Nr. 76 din 15 Iunie 2018 privind sedina extraordinara pe luna Iunie 2018

PROIECT DE HOTARARE cu privire la vanzarea imobilului proprietate de stat

PROIECT DE HOTARARE Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

DISPOZITIA NR. 72 din 08.Iunie.2018 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Varias in sedinta ordinara pe luna Iunie 2018

PROCES-VERBAL DIN 17.MAI.2018 sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Varias

HOTARAREA NR.34 din 17.Mai.2018 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren intravilan inscris in CF nr.400964 in suprafata de 801 mp. catre BOANTA SIMION IOAN

HOTARAREA NR.33 din 17.mai.2018 privind validarea mandatului de Consilier a Domnului Sauca Ioan

HOTARAREA NR. 32 din 17.Mai.2018 privind incetarea de drept a mandatului de Consilier a Domnului Palade Valentin-Dorin

DISPOZTIA NR. 63 din 11.Mai. 2018 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Varias in sedinta ordinara pe luna Mai 2018.

PROCES – VERBAL 17.Aprilie.2018 sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Varias

HCL Nr. 31 din 17. Aprilie.2018 cu privire la acordarea de nume scolii si gradinitei din Comuna Varias

HCL Nr.30 din 17.Aprilie.2018 cu privire la aprobarea, insusirea, Raportului de Evaluare a terenului intravilan situat in comuna Varias, judetul Timis

HCL NR.29 din 17.Aprilie.2018 cu privire la aprobarea, insusirea, Raportului de Evaluare a terenului extravilan situat in comuna Varias, judetul Timis

HCL Nr.28 din 17.Aprilie.2018 cu privire la vanzarea locuintei proprietate de stat

HCL NR. 27 DIN 17.Aprilie.2018 cu privire la modificarea concesionarului din contractul de concesiune Nr. 2790 din 24.Noiembrie.1997

HCL NR. 26 din 17.Aprilie.2018 cu privire la aprobarea concesionarii Strandului Comunal din Varias

HCL NR. 25 DIN 17 APRILIE 2018 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

DISPOZITIA NR. 53 DIN 10 .Aprilie . 2018 privind Consiliului Local al Comunei Varias in sedinta ordinara pe luna Aprilie 2018

PROCES -VERBAL SEDINTA ORDINARA DIN 07.Martie.2018

RAPOARTE DE ACTIVITATE A CONSILIERILOR LOCALI PE ANUL 2017

HOTARAREA NR. 24 din 07.martie.2018 privind implementarea proiectului ,,Dotare cu utilaj a S.V.S.U.V. A Comunei varias, jud.Timis” HOTARAREA NR. 24 din 07.martie.2018 privind implementarea proiectului ,,Dotare cu utilaj a S.V.S.U. a Comunei varias, jud.Timis”

HOTARAREA NR. 23 din 07.Martie.2018 cu privire la aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a serviciilor publice de asistenta sociala

HOTARAREA NR. 22 DIN 07.Martie.2018 cu privire la aprobarea modificarii si completarii Anexei de la Hotararea nr.6 din 18.Ianuarie 2018

HOTARAREA NR.21 din 07.Martie.2018 cu privire la completarea Anexei de la Hotararea nr.5 din 18 ianuarie 2018 .privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a Comunei Varias pe anul 2018

HOTARAREA NR. 20 DIN 07.Martie.2018 cu privire la completarea Anexei Hotararea nr. 74 din 14.dec.2017. privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2018

HOTARAREA NR. 19 DIN 06.Martie.2018 cu privire la aprobarea prelungirii Planului de Urbanism General al Comunei Varias Judetul Timis

HOTARAREA NR. 18 din 6 Martie 2018 privind stabilirea indemnizatiilor personalului angajat si voluntar ,pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventie in programul S.V.S.U.V.

HOTARAREA NR. 17 DIN 6 MARTIE 2018 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Varias, conform prevederilor O.A.P. nr. 96 din 2016

HOTARAREA NR. 16 DIN 07.MARTIE.2018 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

HOTARAREA NR. 15 DIN 06. Martie 2018 privind starea economica, sociala, culturala si administrativa a Comunei Varias

DISPOZITIA Nr. 38 din 28.Februarie.2018 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Varias in sedinta ordinara pe luna Martie 2018

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI ECONOMICE PE ANUL 2017

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI SOCIALE PE ANUL 2017

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI JURIDICE PE ANUL 2017

RAPORT asupra starii generale economice,sociale,culturale si administrative a Comunei Varias in anul 2017

PROCES-VERBAL SEDINTA 09.Februarie.2018

HOTARAREA NR.14 din 09.Februarie.2018 cu privire la aderarea Com. Varias la A.C.R.

HOTARAREA NR.13 din 09.Februarie.2018 cu privire la aprobarea documentatiei tehnice

HOTARAREA NR. 12 DIN 09.Februarie.2018 cu privire la revocarea HCL nr. 70 din 20.Noiembrie.2017

HOTARAREA NR. 11 DIN 09.Februarie.2018 cu privire la aprobarea vanzarii unei suprafete de 990 mp

HOTARAREA NR. 10 din 09.Februarie.2018 privind aprobarea Raportului de activitate a SC PRIMA VARIAS SRL

HOTARAREA NR.9 din 09.Februarie.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018

PH cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2018 – modificare

DISPOZITIA NR. 23 din 05.Februarie.2018 privind convocarea Consiliului Local al COMUNEI VARIAS in sedinta ordinara pe luna Februarie 2018

PH privind aprobarea Raportului de activitate a S.C. PRIMA VARIAS SRL

PH cu privire la aprobarea vanzarii unei suprafete de 990 mp

Proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2018

HOTARAREA NR.8 din 18.Ianuarie.2018. cu privire la aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Primariei Comunei Varias Judetul Timis

HOTARAREA NR.7 DIN 18.IANUARIE .2018. privind aprobarea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie pentru proiect

HOTARAREA Nr. 6 DIN 18.IANUARIE.2018. privind aprobarea Ptrogramului anual al achizitiilot publice in vederea implementarii proiectului

HOTARAREA Nr. 5 din 18.Ianuarie.2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a Comunei Varias pe anul 2018

HOTARAREA Nr. 4 din 18.Ianuarie.2018 cu privire la vanzarea locuintei proprietate de stat

HOTARAREA NR. 3 din 18.Ianuarie.2018 cu privire la aprobarea majorarii salariilor angajatilor din cadrul SC PRIMA VARIAS SRL incepand cu 01.Ianuarie.2018

HOTARAREA Nr.2 din 18.Ianuarie.2018. cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al SC PRIMA VARIAS SRL

HOTARAREA NR. 1 din 18.Ianuarie.2018. Privind aprobarea procedurii de acordare a inlesnirilor la plata datorate de persoanele fizice bugetului local al Comunei Varias

HOTARAREA NR.76 din 14.Decembrie.2017 cu privire la aprobarea Agendei principalelor manifestari cultural-artistice si sportive pe anul 2018

HOTARAREA NR.75 din 14.Decembrie.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale,precum si a taxelor speciale pe anul 2018

HOTARAREA NR. 74 DIN 14.Decembrie.2017 privind aprobarea Planului anual al achizitiilor publice pentru anul 2018

HOTARAREA NR. 73 DIN 14.Decembrie.2017 privind completarea HCL nr. 32 din 29.Noiembrie.2016

HOTARAREA NR. 72 din 14.Decembrie.2017 cu privire la aprobarea Amenajamentului pastoral al Comunei Varias, judetul Timis

HOTARAREA NR.71 din 14 Decembrie 2017 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

HOTARAREA NR. 70 din 20.Noiembrie.2017 cu privire la aprobarea documentatiei tehnice de actualizarea imobilului

HOTARAREA NR.69 DIN 20.Noiembrie.2017 privind apobarea scaderii din chiria lunara a lucrarilor de reparatii efectuate de chirias

HOTARAREA NR. 68 DIN 20.NOIEMBRIE.2017 privind aprobarea scaderii din chiria lunara a lucrarilor de reparatii

HOTARAREA NR.67 DIN 20.Noiembrie.2017 privind aprobarea scaderii din chiria lunara a lucrarilor de reparatii

HOTARAREA NR.66 DIN 20.Noiembrie.2017 Privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.6 din 10.Martie.2017

HOTARAREA NR .65 din 20 Noiembrie 2017 cu privire la Raportul de Evaluare a terenului intravilan

HOTARAREA NR. 64 din 20 noiembrie 2017

HOTARAREA NR. 63 DIN 20.Noiembrie.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

HOTARAREA NR. 62 DIN 20.Noiembrie.2017 cu privire la aprobarea valorii de investitie a proiectului

HOTARAREA NR.61 din 30.Octombrie.2017. cu privire la inscrierea in C.F. a imobilului Nr. cadastral DE 314 SI DE 325

HOTARAREA Nr. 60 din 30.Octombrie..2017.cu privire la aprobarea inscrierii in .C.F. A imobilului

HOTARAREA NR.59 DIN 12.Octombrie.2017 cu privire la vanzarea locuintei proprietate de stat

HOTARAREA NR.58 din 12.10.2017 cu privire la aprobarea planului pentru beneficiarii de Ajutor social

HOTARAREA NR. 57 din 12.Octombrie.2017. privind completarea HCL nr.32 din 29.Noiembrie.2016

HOTARAREA Nr. 56 din 12.Octombrie.2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii pe anul 2017

HOTARAREA NR.55 din 12.Octombrie.2017 cu privire la ”Modernizare strazi in localitatea Varias Judetul Timis”

HOTARAEREA NR. 54 DIN 12.Octombrie.2017 cu privire la revocarea HCL NR. 28 din 16. Iunie. 2017

HOTARAREA NR.53 din 12.Octombrie.2017 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

Hotararea Nr 52 din 29 Septembrie 2017 cu privire la aprobarea trecerii imobilului situat in Com Varias Sat Gelu Nr 223 din proprietatea Com politica Gelu in proprietatea Com Varias

Hotararea Nr. 51 din 29 Septembrie 2017 cu privire la rectificarea si apartatmentarea imobilului, proprietate de stat situat in Com Varias Nr 138 Jud Timis

Hotararea Nr. 50 din 29 Septembrie 2017 cu privire la acordarea de nume scolii si gradinitei din Com Varias

Hotararea Nr. 49 din 29 Septembrie 2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

Hotararea Nr 48 din 20 Septembrie 2017 cu privire la vanzarea locuintei proprietate de stat

Hotararea Nr. 47 din 20 Septembrie 2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

Hotararea Nr 46 din 29 August 2017 privind stabilirea comisiei de licitatie…cu privire la inchirierea apartamentului proprietate publica a Com Varias

Hotararea Nr. 45 din 29 August 2017 cu privire la vanzarea locuintei proprietate de stat

Hotararea Nr 44 din 29 august 2017 cu privire la vanzarea locuintei proprietate de stat

Hotararea Nr 43 din 29 August 2017 cu privire la modificarea HCL al Com Varias Nr 30 din 04 Noiembrie 1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Com Varias

Hotararea Nr. 42 din 29 August 2017 privind modificarea si completarea HCL al Com Varias Nr 64 din 16 Octombrie 2015

Hotararea Nr. 41 din 29 August 2017 privind stabilirea comisiei de licitatie…cu privire la vanzarea terenurilor proprietate privata din Com Varias Jud Timis

Hotararea Nr. 40 din 10 August 2017 cu privire la aprobarea, insusirea, rapoartele de evaluare a terenurilor intravilane situate in Com Varias Sat Sinpetru Mic Jud Timis

Hotararea Nr. 39 din 10 August 2017 Modernizare drum comunal DC 33 si amenajare strazi in satul Sinpetru Mic Comuna Varias Judetul Timis

HOTARAREA Nr. 38 din 18.07.2017 cu privire la aprobarea,insusirea ,Raportului de Evaluare a unui apartament situat in Comuna Varias, judetul Timis

HOTARAREA Nr. 37 din 18.Iulie.2017 cu privire la vanzarea imobilului proprietate de stat

HOTARAREA Nr. 36 din 18.Iulie.2017 cu privire la aprobarea majorarii salariilor angajatiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Varias Judetul Timis

HOTARAREA Nr.35 din 18.Iulie .2017 cu privire la aprobarea vanzarii unor suprafete de teren intravilan

HOTARAREA Nr. 34 din 18 Iulie 2017 cu privire la aprobarea ,insusirea,Raportului de Evaluare a terenurilor intravilane situate in comuna Varias,judetul Timis

HOTARAREA Nr. 33 DIN 18 IULIE 2017 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

HOTARAREA nr 32 din 16 iunie 2017 cu privire la aprobarea contului de incheiere a exercitiului financiar al SC PRIMA VARIAS SRL

HOTARAREA Nr. 31 din 16 .Iunie.2017 cu privire la aprobarea prelungirii Planului de Urbanism General al Comunei Varias Judetul Timis

HOTARAREA Nr. 30 din 16.Iunie.2017 privind abrobarea efectuarii lucrarilor de reparatii la casa proprietate de stat din Varias Nr.221 Judetul Timis

HOTARAREA Nr. 29 din 16.Iunie.2017 CU PRIVIRE LA APROBAREA REGULAMENTULUI DE APLICARE A NORMELOR DE GOSPODARIRE COMUNALA

HOTARAREA NR. 28 din 16.Iunie.2017 cu privire la aprobarea inscrierii in Cartea Funciara a imobilului avand Nr. cadastral Cc1

HOTARAREA NR. 27 DIN 16 IUNIE 2017 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

PROIECT DE HOTARARE cu privire la vanzarea imobilului proprietate de stat

PROIECT DE HOTARARE cu privire la aprobarea majorarii salariilor angajatilor din cadrul S.C. PRIMA VARIAS S.R.L. incepand cu 01.Ianuarie. 2018

PROIECT DE HOTARARE Cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. PRI MA VARIAS S.R.L.

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea procedurii de acordare a inlesnirilor la plata datorate de persoanele fizice bugetului local al Comunei Varias

DISPOZITIA NR. 5 din 11. Ianuarie.2018 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Varias in sedinta ordinara pe luna Ianuarie 2018

DISPOZITIA NR.156 DIN 08. Decembrie. 2017 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Varias in sedinta ordinara pe luna Decembrie 2017

DISPOZITIA Nr.134 din 14.Noiembrie.2017 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Varias in sedinta ordinara pe luna Noiembrie 2017

DISPOZITIA NR. 124 DIN 25 . OCTOMBRIE . 2017

P.H. cu privire la aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pt repartizarea orelor de munca pt beneficiarii de Ajutor social

DISPOZITIE CONVOCARE SEDINTA – Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al Comunei Varias in sedinta ordinara pe luna Octombrie 2017

DISPOZITIA NR.107 DIN 27 SEPTEMBRIE 2017 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Varias in sedinta extraordinara pe luna Septembrie 2017

P.H. privind stabilirea comisiei de licitatie, a comisiei de solutionare a contestatiilor,precum si a procedurii de licitatie cu privire la inchirierea apart. prop. publica din Varias, nr. 488,timis

PH cu privire la modificarea HCL al com Varias, jud Timis Nr. 30 din 04 Noiembrie 1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al com Varias

P.H. cu privire la vanzarea locuintei proprietate de stat ROTAR

P.H. privind stabilirea comisiei de licitatie,a comisiei de solutionare a contestatiilor, precum si a procedurii de licitatie cu privire la vanzarea terenurilor prop. privata din com. Varias,Timis

P.H. CU PRIVIRE LA VANZAREA IMOBILULUI PROPRIETATE DE STAT

PROIECT DE HOTARARE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Varias Nr. 64 din 16 . Octombrie . 2015

Proiect de Hotarare ”Modernizare drum comunal DC 33 si amenajare strazi in satul Sanpetru Mic, Com. Varias, Jud. Timis”

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE ANUL 2017

PROIECT DE HOTARARE CU PRIVIRE LA APROBAREA, INSUSIREA RAPOARTELOR DE EVALUARE A TERENURILOR INTRAVILANE SITUATE IN COM. VARIAS

PROIECT DE HOTARARE CU PRIVIRE LA APROBAREA VANZARII UNOR SUPRAFETE DE TEREN INTRAVILAN

PROIECT DE HOTARARE CU PRIVIRE LA ABROBAREA MAJORARII SALARIILOR ANGAJATIILOR DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COM. VARIAS

PROIECT DE HOTARARE CU PRIVIRE LA VANZAREA IMOBILULUI PROPRIETATE DE STAT

Dispozitie privind convocarea Consilului Local al Comunei Varias in sedinta ordinara pe luna Iulie 2017

HCL NR.26 PRIVIND STABILIREA TAXEI DE BRANSAMENT LA RETEAUA DE CANALIZARE

HCL NR.25 CU PRIVIRE LA APROBAREA INCHIRIERII PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI IMOBIL DIN LOCALITATEA VARIAS

HCL NR.24 CU PRIVIRE LA APROBAREA VANZARII PRIN LICITATIE PUBLICA A UNOR TERENURI INTRAVILANE

HCL NR.23 CU PRIVIRE LA APROBAREA ALOCARII SUMEI DIN BUGETUL LOCAL BISERICII ORTODOXE ROMANE DIN SAT GELU

HCL NR. 22 CU PRIVIRE LA APROBAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 147 DIN 19.01.2009

HCL NR.21 CU PRIVIRE LA APOBAREA INVENTARULUI EFECTUAT LA FINELE ANULUI 2016

HCL NR 20 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017

HCL NR. 19 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER A DOMNULUI BABICI IVAN

HCL NR. 18 PRIVIND INCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER A DOMNULUI IAGAR VIOREL

HCL NR.17 CU PRIVIRE LA MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR.24 din 21.10.2016

HCL NR. 16 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII RELIZARE RACORDURI LA RETEAUA DE CANALIZARE MENAJERA IN LOC. VARIAS

HCL NR.15 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI CANALIZARE MENAJERA IN LOC. VARIAS

HCL NR.14 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017

Proiect de hotarare privind rectificare bugetului local pe anul 2017

Proiect de hotarare privind aprobarea efectuari lucrarilor de reparatii casa propietate de stat in Com. Varias Nr. 221

Proiect de Hotarare cu privire la aprobarea regulamentului de aplicare a normelor de gospodarire comunala

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea inscrierii in Cartea Funciara a imobilului avand nr. cadastra Cc1

DISPOZITIA PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL

Proiect hotarare vanzare teren

Proiect hotarare rectificare buget 2017

Proiect hotarare modificare Contract concesiune

Proiect hotarare inchiriere imobil

Proiect hotarare incetare mandat consilier Iagar Viorel

Proiect hotarare alocare suma buget Bisericii Ortodoxe Gelu

Proiect de hotarare aprobare inventar 2016

Dispozite sedinta

Rport final 2016Proiect de hotarare buget local 2017

Rport final 2016HCL NR.13 privind stabilirea taxelor de pasunat pe anul 2017

Rport final 2016HCL NR. 10 cu privire la revocarea HCL nr. 33 /22.04.2016

Rport final 2016HCL NR. 9 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Com. Varias pe perioada 2014-2020

Rport final 2016HCL NR. 8 cu privire la modernizarea centrului cultural multifunctional din loc. Varias

Rport final 2016HCL NR.7 privind modernizarea D.C. nr. 33 si amenajare strazi sat Sinpetru Mic

Rport final 2016HCL NR.6 modernizare strazi loc. Varias

Rport final 2016HCL NR. 4 privind starea economica, sociala, culturala si administrativa a Comunei Varias

Rport final 2016raport activitate comisie sociala 2016

Rport final 2016raport activitate comisie ecomomice 2016

Rport final 2016raport activitate comisie juridica 2016

Rport final 2016Raport final 2016

pdf_iconproiect de hotarare cu privire la starea economica, sociala, culturala si administrativa a Comunei Varias

pdf_iconProiect  de hotarare cu privire la revocarea Hotararilor Consiliului Local Nr.33 din 22.04.2016

pdf_iconPROIECT Prima Varias

HOTARAREA 6 A CONSILIULUI LOCAL 2016

pdf_iconHCL NR. 6

pdf_iconProces-verbal al sedintei

HOTARARILE 1-5 DIN SEDINTA DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL 2016

pdf_iconHCL NR. 1-5

 pdf_iconProces-verbal al sedintei 

HOTARARILE 28-33 ALE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2016

pdf_iconHCL nr. 28-33 sedinta ordinara 22 aprilie 2016

pdf_icon Proces verbal al sedintei din 22 aprilie

HOTARARILE 15-27 ALE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2016

pdf_iconHCL nr. 15-27 sedinta extraordinara 25 martie 2016

pdf_iconProces verbal al sedintei din 25 martie

HOTARARILE 6-14 ALE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2016

pdf_iconHCL nr. 6-14 sedinta ordinara 04 martie 2016

 pdf_icon  Proces verbal al sedintei

HOTĂRÂRILE 1-5 ALE CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2016

pdf_iconHCL nr. 1-5 din 2016

pdf_iconProces verbal al sedintei

RAPOARTELE DE ACTIVITATE ALE CONSILIERILOR LOCALI PENTRU ANUL 2015

pdf_iconRapoarte de activitate consilieri locali 2015-1

pdf_iconRapoarte de activitate consilieri locali 2015-2