Cenaclul literar Ana Blandiana

Cenaclul literar-artistic

„Ana Blandiana”

 

A fost odată,…

Este nepotrivit poate, ca o comunicare cu caracter ştiinţific să înceapă idilic, ca o poveste cu Feţi-frumoşi şi Ilene-Cosânzene! Dar fiind vorba de literatură şi artă, domenii destul de greu accesibile la timpul respectiv pentru intelectualitatea săteasca, ca dovadă că activitatea cenaclului, până la urmă a fost înăbuşită, consider că nostalgia momentelor unice, trăite la cenaclu, cât şi incitarea la cercetare a prezentului literar artistic, pentru ceea ce s-a întâmplat atunci, poate justifica acest început.

Deci, a fost în anul 1975, când un grup de tineri absolvenţi de facultăţi sau numai de şcoli medii, bântuiţi de neliniştea creaţiei, văzându-se nepunticioşi după repartiţiile impuse la absolvire, care dorea să-şi valorifice chemarea, măcar într-un oraş de provincie, a fondat la început cenaclul literar „Ana Blandiana” Variaş, iar în anul 1979, acesta devine „Cenaclul literar-artistic Variaş”.

Membrii fondatori au fost:

Tiberiu Arăzan-născut la 16 septembrie 1946, în satul Mănăştur, jud.Arad, stabilit apoi cu părinţii în localitatea Bărăteaz, absolvent al Facultăţii de Medicină Veterinară din Timişoara, şef de fermă la C.A.P. din Variaş, apoi în timpul revoluţiei din Timişoara, s-a aflat la o unitate din Freidorf, unde a contribuit la identificarea cadavrelor neacoperite după „incendiul” şirelor de paie din Freidorf. A fost membru fondator şi conducătorul cenaclului din Variaş. A murit în Germania unde a emigrat după revoluţie.

Nicolae Roşianu, născut la 1 mai 1946 în localitatea Dealul Viilor, comuna Cătunele, judeţul Gorj. Poet şi publicist, licenţiat al Facultăţii de Ştiinţe Economice din Timişoara (1985). Salariat la Schela de Petrol Şandra (1975). Membru fondator şi copreşedinte al cenaclului literar-artistic „Ana Blandiana” ( legitimaţia numărul 1/16.01.1975), inspector la Primăria Timişoara (1989), apoi inspector financiar la Administraţia Financiară Timişoara, membru al Uniunii Scriitorilor din România. Volume publicate: Argonauţii (Dimineţile oraşului), Timişoara, 1986; Zbor de egretă, Poeme, Timişoara 1989; Amiază cu Faun, Timişoara 1995; Viaţa în cămaşă de azbest, Poeme, Timişoara 1998; Amurg levantin, Poeme, Oradea 2001.

Ilie Gheran născut la 30 iunie 1946 în satul Bărăteaz, jud. Timiş. Absolvent al Facultăţii de Agronomie din Timişoara, inginer agronom la Variaş, membru fondator al cenaclului „Ana Blandiana”. Actualmente este director zonal pe trei judeţe la o firmă internaţională în domeniul agricol.

Mariana Timoceanu născută la 11 august 1943 în Bucureşti, absolventă a Facultăţii de Medicină Veterinară din Timişoara (1968), medic veterinar la Circumscripţia sanitar-veterinară Variaş, membru fondator al cenaclului „Ana Blandiana”. A fost şefa laboratorului de toxicologie (1996), actualmente pensionară în Sânpetru – Mic. A fost autoarea a multiple studii toxicologice şi de ecologia mediului. A fost de asemenea şi membru fondator al Societăţii şi ziarului Timişoara.

            Vlada Barzin, născut la 19 august 1940 în satul Gelu, judeţul Timiş. Absolvent de liceu, a lucrat în cadrul Cooperaţiei de Consum din Variaş. A publicat în limba sârbă şi română volumele de versuri: Când crapă mugurii, Fluxuri stelare. Membru al cenaclului varieşan din 1977.     

Cornelia Gheran, născută la 17 iunie 1946 la Timişoara, absolventă a Facultăţii de Filologie din Timişoara, profesoară de limba română în Variaş şi Timişoara, membră fondatoare a cenaclului, actualmente pensionară în Timişoara.

Doru Arăzan, născut la 21 septembrie 1951 în satul Bărăteaz, jud. Timiş, absolvent al Şcolii de Comerţ din Arad. Angajat la Calacea Băi (1977), apoi în Timişoara. A sculptat: statui în bronz (Nădrag – 1977), Bunica (ghips), Ţăranca (lemn), Ana Blandiana (bust lemn expus la Societatea Timişoara), Compoziţie (lemn). Grafică : Portrete (tuş), Aranjament floral (tuş), Meditaţie (tuş).

Au mai participat la şezătorile literar-artistice: Cecilia Mocanu – poezie, Dumitru Buţoi – poezie, Valerica Vieru – sculptură în piatră, Viorel Timoceanu – epigrame, Ion George Mihai – poezie, Alois Müller – proză.

S-au făcut lansări de carte la librăria comunală Variaş ( noiembrie 1979) cu participarea scriitorilor consacraţi: Ion Arieşanu, Damian Ureche, Ion Velican, Aurel Turcuş.

De asemenea s-au desfăşurat întâlniri ale membrilor cenaclului „Ana Blandiana” din Variaş cu invitaţi din cercurile literare prietene din judeţ, precum cu redactori ai unor reviste culturale. Amintim aici prezenţa la dezbaterile cenaclului varieşan a reprezentanţilor cenaclului literar „Dimitrie Ţichindeal” din Sânnicolau-Mare, a cenaclului „Ioan Popovici Bănăţeanul” din Lugoj, prin Mihai Moraru, Cristian Şisman şi Dan Diaconescu şi a cenaclului literar „Victor Eftimiu” de pe lângă Consiliul Judeţean al Sindicatelor – Timiş, prin Corina Victoria Şein şi Marius Munteanu ( Orizont, 1 decembrie 1977).

Asociaţia Scriitorilor din Timişoara la invitaţia cenaclului „Ana Blandiana” a întreprins o amplă documentare cu un grup de membrii din Variaş la care au participat Anghel Dumbrăveanu, Eugen Dorcescu, Anavi Adam, Laza Ilici, Ion Marin Almăjan, Duşan Petrovici, Mircea Şerbănescu, Aurel Turcuş ( România literară – 19 iulie 1979).

Momentele muzicale ale acestor întâlniri au fost susţinute de Traian Bicica, un dotat interpret la chitară al muzicii tinere şi de fraţii Rus, autentici rapsozi ai folclorului. Se recitau versuri de Ana Blandiana, Ivo Muncian şi Duşan Petrovici (Orizont, 17 februarie 1977).

Membrii cenaclului au editat, prin grija şi cheltuiala proprie, două volume: „ La porţile veacului” ( avându-i ca editori pe Nicolae Roşianu, Tiberiu Arăzan şi Ilie Gheran, Timişoara –  1979, 70 de pagini); „Septembrie” ( coordonator literar Mircea Şerbănescu, Timişoara, 1981, 72 de pagini). În cuprinsul acestor volume membrii cenaclului au prezentat lucrările lor literare – poezie, schiţe, reportaje, cugetări, teatru – şi au reprodus imagini după grafica, sculptura sau pictura lor. Presa zilei a prezentat pe larg puncte de vedere ale criticii literare şi artistice.

În concluzie, cenaclul literar-artistic „Ana Blandiana” din Variaş a activat legal în perioada ianuarie 1975-decembrie 1989, cu un vârf de preocupare între 1977-1982. cei mai mulşi dintre membrii săi au evoluat, ajungând membrii ai Uniunii Scriitorilor din România. Numeroşi membrii ai cenaclului şi-au văzut visul împlinit ajungând să publice şi în străinătate ( Ivo Muncian, Tiberiu Arăzan, Duşan Petrovici, Nicolae Roşianu, Mariana Timoceanu).

În final se poate afirma că cenaclul literar- artistic  „Ana Blandiana” din Variaş, de la apariţia căruia s-au împlinit 30 de ani a fost o adevărată „şcoală de literatură” pentru scriitorii şi artiştii pe care i-a format.

 

 

Mariana – Anca şi Alexandru – Ioan – Viorel Timoceanu

 

 

Bibliografie

 

  1. La porţile veacului, Timişoara, 1979.
  2. Septembrie, Timişoara, 1981.
  3. România literară, 29, 19 iulie 1979.
  4. Întâlnirile revistei Orizont, în revista „ Orizont”, 1 decembrie 1977.
  5. Panoramic, în revista „ Orizont”, 17 februarie 1977.
  6. La porţile veacului, în „Cântarea României”, nr. 11, 1979.
  7. Nicolae Roşianu, Amurg levantin, Poeme, Editura Hestia, Timişoara, 2001.
  8. Relatări verbale, Ilie Gheran, 6 mai 2005.