Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.19 din MARTIE 2024 – privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garanţie nr. 932 din 29.11.2017 de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 2.572.285,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea Proiectului „Extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi canalizare menajeră în localitatea Variaş, județul Timiş” derulat prin Programul de finanțare PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020

Documente

PROIECT DE HOTĂRÂRE 17 din 29. FEBRUARIE 2024 Privind aprobarea închirierii unei tonete în suprafață de 12 mp amplasată în incinta Ştrandului Comunal din localitatea Variaș prin licitație publică

Documente

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 16. din 27. FEBRUARIC 2024 privind actualizarea devizului general la terminarea lucrărilor al obiectivului de investiţii ,,Modernizare drum comunal DC 33 și amenajare străzi în satul Sânpetru Mic, comuna Variaș, județ Timiş”

Documente

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 15 din 26 februarie 2024 privind exprimarea acordului pentru recuperarea unor suprafețe de teren având categoria de folosință „păşune”, ce urmează a fi folosite pentru conservarea suprafeţelor parcelelor înscrise în Ordinul Prefectului nr. 1889 din 29.12.1994, ce aparţin domeniului privat al comunei Variaş, județul Timiş

Documente

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 14 din 26 FEBRUARIE 2024 cu privire la aprobarea modificării suprafeței a patru terenuri înscrise în CF 405356, CF 405538, CF 406984 și CF 408300 Variaş, conform măsurătorilor efectuate pentru lucrările de cadastru sistematic

Documente

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 13 din 26 FEBRUARRIE. 2024 cu privire la aprobarea diminuării suprafeței drumului înscris în CF 406048 Variaş şi redenumirea lui din DR 153/1 în DR 153/1 – Lot 1, precum și deschiderea unei cărţi funciare noi pentru drumul DR 153/1 – Lot 2, conform măsurătorilor efectuate pentru lucrările de cadastru sistematic – Finanţarea 9

Documente

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 12 din 22.Februarie.2024 privind aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile aferente obiectivului de investiție „Extindere rețea distribuție gaze naturale în comuna Variaş, pentru satele aparținătoare Gelu şi Sânpetru Mic, județ Timiş” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții,,Anghel Saligny”

Documente

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 11 din 22.Februarie.2024 privind aprobarea Devizului General actualizat aferent obiectivului de investiție „,Extindere reţea distribuție gaze naturale în comuna Variaş, pentru satele aparținătoare Gelu şi Sânpetru Mic, județ Timiş” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții,,Anghel Saligny”

Documente

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 10 din 22.Februarie.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați aferenți obiectivului de investiţie „Extindere reţea distribuție gaze naturale în comuna Variaș, pentru satele aparţinătoare Gelu şi Sânpetru Mic, județ Timiş” aprobat pentru finanțare prin Programul Naţional de Investiţii ,,Anghel Saligny”

Documente

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 9 din 22.Februarie.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Extindere rețea distribuție gaze naturale în comuna Variaş, pentru satele aparţinătoare Gelu şi Sânpetru Mic, județ Timiş”, aprobat pentru finanțare prin Programul Naţional de Investiții,,Anghel Saligny”

Documente

Proiect de hotărâre nr. 05 – 06.02.2024 cu privire la aprobarea diminuării suprafeței drumului înscris în CF 406048 Variaş şi redenumirea lui din DR 153/1 în DR 153/1 – Lot 1, precum şi deschiderea unei cărți funciare noi pentru drumul DR 153/1 – Lot 2, conform măsurătorilor efectuate pentru lucrările de cadastru sistematic – Finanţarea 9

Documente

Proiect de hotărâre nr. 04 – 06.02.2024 cu privire la aprobarea modificării suprafeței a patru terenuri înscrise în CF 405356, CF 405538, CF 406984 şi CF 408300 Varias, conform măsurătorilor efectuate pentru lucrările de cadastru sistematic

Documente

Proiect de hotărâre nr. 01 – 16.01.2024 privind aprobarea numărului maxim de posturi, Organigramei şi Statului de Funcții, începând cu 01. Noiembrie. 2023 la nivelul Comunei Variaş Județul Timiş potrivit prevederilor Legii nr. 296/2023 

Documente

Proiect de hotărâre nr. 66 – 11.12.2023  Cu privire la aprobarea Regulamentului privind facilitățile acordate unor categorii de cetățeni şi entități la transportul public prestat cu tramvai, troleibuz, autobuz şi vapoare în aria de competenţă a Societății Metropolitane de Transport Timişoara

Documente

Ultima actualizare: 18:34 | 6.06.2024

Sari la conținut