Ziar Variasean din anii ’30

O gazetă pierdută în timp

( Săptămânalul „Nedeljne novosti”, 4 ianuarie-20 aprilie 1930 )

 

 

Din spusele mai multor locuitori ai comunei Variaş, reiese că în anii ’30 apărea la Variaş, un ziar în limba sârbă. În ciuda tuturor căutărilor, nu s-a găsit nici un număr             ( exemplar ) pe teritoriul comunei Variaş.

Din fericire în anul 1980, într-o bibliotecă particulară, domnul Stevan Bugarschi, găseşte din întâmplare, un exemplar din ultimul număr al acestui ziar, adică un exemplar din numărul 15.

Câţiva ani mai târziu, domnul Liubomir Stepanov găseşte în Biblioteca Academiei toate cele 15 numere, ale acestui săptămânal şi împreună cu domnul Stevan Bugarschi, a publicat în săptămânalul „Banatsche Novine” ( numerele 3848/7 decembrie 1984, 3849/14 decembrie 1984 şi numărul 3853/11 ianuarie 1985 ), constatări asupra acestei descoperiri.

Folosesc acest prilej pentru a le mulţumi încă o dată celor doi domni pentru faptul că mi-au permis să folosesc materialele publicate de ei, în capitolul dedicat acestui ziar din cadrul Monografiei satului Variaş, pe care tatăl meu Aron Rosić, a publicat-o la editura Kriterion, în anul 1985.

Primul număr al ziarului „Nedeljne novosti”, a ieşit de sub tipar în data de 4 ianuarie 1930 şi după cum scria în subtitlu, era un săptămânal: „politic, economic şi social”. După cum reiese din prima pagină a ziarului, director şi redactor şef era Milan Galetin. Acesta era din Cenad şi a fost numit director la „Banca Populară Sârbă” ( una din cele patru bănci care funcţiona în satul Variaş la vremea aceea ).

În primul editorial, Milan Galetin se adresa cititorilor, dezvăluind în acelaşi timp, cui se adresează ziarul: „În noroc, sănătate şi dragoste, dăm drumul acestui ziar, modest ca un ecou al nostru, al tuturor…împlinind o dorinţă a noastră mai veche, dorinţa de a avea şi noi ceva al nostru, ceva ce putem strânge la piept în dreptul inimii.

Acum, dragul nostru frate…acum când batem la uşa ta, ţie agricultorule, care ai arat şi semănat ogoarele…şi ţie… frate meşteşugar…şi ţie muncitorule, cu mâini bătătorite şi fruntea transpirată, atunci când închideţi prăvăliile şi atelierele, luaţi în braţe acest prunc, prunc pe care îl pregătim pentru fericirea voastră.”

Ziarul era tipărit pe patru pagini, având formatul de 32×47 cm, cerneala neagră, litere chirilice, iar tiparul se executa la tipografia „Joszef Frischman şi fiul” din Periam. Fotografii nu erau publicate, deoarece tipografia nu avea posibilităţi să facă acest lucru. Textele erau tipărite în câte patru coloane pe pagină.

Titlul ziarului era tipărit cu litere mari, îngroşate, pe un fundal reprezentând stilizat, soarele răsărind la linia orizontului. În stânga titlului se afla un desen, reprezentând un cântăreţ cântând la guzlă, la umbra unui stejar, iar în dreapta titlului se afla un desen reprezentând nişte ţărani într-o sală de lectură ( un desen sugestiv, având în vedere că în acei ani, în Variaş, numai în partea aşa zisă sârbească, funcţionau patru astfel de săli de lectură ).

La început ziarul ieşea de sub tipar în fiecare vineri, dar pentru că pe parcurs s-au ivit diferite probleme, ziua apariţiei ziarului, a devenit ziua de joi.

În paginile sale, ziarul publica diferite ştiri şi reportaje preluate din diverse publicaţii, dar avea şi rubrici proprii, precum a fost „Ce spune Mija ( minte )”. Interesant ar fi de spus că acest Mija exista şi se numea Mija Ostoin, fiind un om hâtru şi pus pe şotii.

La un moment dat, redactorul şef a dezvăluit în paginile ziarului, intenţia sa ca în anul 1931, să publice şi un almanah. Din păcate intenţia nu a fost concretizată. Ziarul a falimentat.

Ultimul număr al ziarului a fost numărul 15 din data de 20 aprilie 1930.

Motivele pentru care acest ziar a falimentat sunt mai multe, dar cele mai pregnante au fost cele financiare. Abonamentele nu erau plătite la timp, mulţi abonaţi renunţau la abonament şi nu în ultimul rând, ţara se afla în criză economică.

De asemenea, redactorul şef nu a reuşit lărgirea colectivului redacţional şi nici menţinerea la număr constant a corespondenţilor şi a colaboratorilor. Totul se baza pe un singur om: Milan Galetin.

Rămâne o constatare: a fost.

…şi o întrebare: Va mai fi vreodată un Milan Galetin în acest sat ?

 

 

                                                                               Miroslav Rosić, subing.