Registru pentru evidenta hotararilor

Hotararea Nr. 32 din 25.09.2019 privind inventarul efectuat la finele lui 2019

Hotararea Nr. 31 din 25.09.2019 privind modificarea HCL-ului Nr. 4 din 11.03.2019

Hotararea Nr. 30 din 25.09.2019 privind dezmembrarea imobilului intravilan inscris in CF N. 405968

Hotararea Nr. 29 din 25.09.2019 privind dotarea SVSU cu utilaje

Hotararea Nr. 28 din 25.09.2019 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii

Hotararea Nr. 27 din 25.09.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

HOTĂRÂREA NR. 26 din 25.Iulie.2019 privind aprobarea suplimentării valorii necesare investițiilor ,, Modernizare DC NR. 33 și amenajare străzi Sânpetru Mic,, Lot 1 și Lot 2. – Publicat in 06.08.2019 ora 15:54

HOTĂRÂREA NR. 25 din 25.Iulie.2019 cu privire la necesitatea aprobării contului de încheiere a exercițiului financiar al S.C. PRIMA VARIAȘ S.R.L. – Publicat in 06.08.2019 ora 15:49

HOTĂRÂREA NR. 24. din 25.Iulie.2019. privind aprobarea Raportului de activitate a S.C. PRIMA VARIAȘ S.R.L. – Publicat in 06.08.2019 ora 15:46

HOTĂRÂREA NR. 23 DIN 25.Iulie.2019. privind aprobarea P.A.A.P în vederea implementătii proiectului ,, Dotarea S.V.S.U. prin achiziție de utilaje,, – Publicat in 06.08.2019 ora 15:43

HOTĂRÂREA NR. 22 DIN 25.Iulie.2019 cu privire la aprobarea Raportului de Evaluare , a prețului și a comisiei de licitație a terenului din loc. Gelu – Publicat in 06.08.2019 ora 15:39

HOTĂRÂREA NR. 21 din 25.Iulie.2019 cu privire la aprobarea , însușirea Raportului de Evaluare , a prețului de pornire și stabilirea comisiei de licitație a terenului intravilan situat în Sat Gelu – Publicat in 06.08.2019 ora 15:35

HOTARAREA Nr .20 din 25.Iulie.2019 cu privire la aprobarea, insusirea, Rapoartelor de Evaluare, a preturilor de pornire a licitatiei publice si a comisiei pt terenul situat in Sat Sanpetru Mic – Publicat in 06.08.2019 ora 15:28

HOTĂRÂREA NR. 19 din 25.Iulie.2019. cu privire la aprobarea , însușirea Raportului de Evaluare, a prețului de pornire a licitației și a comisiei pentru terenul situat în loc. Sânpetru Mic – Publicat in 06.08.2019 ora 14:52

HOTĂRÂREA Nr. 18 din 25.Iulie.2019. cu privire la aprobarea , însușirea Raportului de Evaluare, a prețului de pornire a licitației, stabilirea comisiei de licitație a terenului intravilan din Variaș – Publicat in 06.08.2019 ora 14:44

HOTĂRÂREA Nr. 17 din 25 .Iulie.2019 privind aprobarea completării și modificării Anexei H.C.L. Nr. 86 din 05.Decembrie.2018 privind aprobarea P.A.A.P. pentru anul 2019 – Publicat in 06.08.2019 ora 14:42