Registru pentru evidenta hotararilor

Hotararea nr. 7 din 24 februarie 2020 cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al SC Prima Varias SRL

Hotararea nr. 6 din 24 februarie 2020 cu privire la revocarea HCL nr. 37 din 18.06. 2018 si HCL 61 din 20.09.2018

Hotararea nr. 5 din 24 februarie 2020 cu privire la aprobarea documentatiilor cadastrale DS17 DS19 Gelu

Hotararea nr. 4 din 24 februarie 2020 cu privire la acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare la data de 31.12.2019

Hotararea nr. 3 din 24 februarie 2020 privind insusirea si aprobarea Dispozitiei nr. 137 din 23 decembrie 2019 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2019

Hotararea nr. 2 din 24 februarie 2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea 1 din 24 februarie 2020 privind incetarea de drept a mandatului de consilier a dlui. Oprescu Ion

HCL Nr. 44 din 19.12.2019 privin aprobarea proiectului de retea scolara a Com. Varias

HCL Nr. 43 din 19.12.2019 privind planul de actiuni si liucrari al beneficiariilor de VMG 2020

HCL Nr. 42 din 19.12.2019 privind transformarea postului de natura contractuala din cadrul compartimentului financiar – contabil, impozite si taxe

HCL Nr. 41 din 19.12.2019 privind schimbarea denumirii unui post de Inspector

HCL Nr. 40 din 19.12.2019 privind aprobarea Agendei culturale pe anul 2020

HCL Nr. 39 din 19.12.2019 privind stabilirea impozitelor , taxelor locale si taxelor speciale pe anul 2020

HCL Nr. 38 din 19.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al Com. Varias

HCL Nr. 37 din 19.12.2019 privind incetarea de drept a mandatului de consilier a d-lui Dumitrescu Nicu

HCL Nr. 36 din 19.12.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Com. Varias

Hotararea Nr. 35 din 25.10.2019 privind echipa mobila pentru violenta domestica

Hotararea Nr. 34 din 25.10.2019 privind inscrierea in CF a imobilului nr. cadastral Cv6P7 – 71

Hotararea Nr. 33 din 25.10.2019 privind rectificarea bugetului pe anul 2019

Hotararea Nr. 32 din 25.09.2019 privind inventarul efectuat la finele lui 2019

Hotararea Nr. 31 din 25.09.2019 privind modificarea HCL-ului Nr. 4 din 11.03.2019

Hotararea Nr. 30 din 25.09.2019 privind dezmembrarea imobilului intravilan inscris in CF N. 405968

Hotararea Nr. 29 din 25.09.2019 privind dotarea SVSU cu utilaje

Hotararea Nr. 28 din 25.09.2019 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii

Hotararea Nr. 27 din 25.09.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

HOTĂRÂREA NR. 26 din 25.Iulie.2019 privind aprobarea suplimentării valorii necesare investițiilor ,, Modernizare DC NR. 33 și amenajare străzi Sânpetru Mic,, Lot 1 și Lot 2. – Publicat in 06.08.2019 ora 15:54

HOTĂRÂREA NR. 25 din 25.Iulie.2019 cu privire la necesitatea aprobării contului de încheiere a exercițiului financiar al S.C. PRIMA VARIAȘ S.R.L. – Publicat in 06.08.2019 ora 15:49

HOTĂRÂREA NR. 24. din 25.Iulie.2019. privind aprobarea Raportului de activitate a S.C. PRIMA VARIAȘ S.R.L. – Publicat in 06.08.2019 ora 15:46

HOTĂRÂREA NR. 23 DIN 25.Iulie.2019. privind aprobarea P.A.A.P în vederea implementătii proiectului ,, Dotarea S.V.S.U. prin achiziție de utilaje,, – Publicat in 06.08.2019 ora 15:43

HOTĂRÂREA NR. 22 DIN 25.Iulie.2019 cu privire la aprobarea Raportului de Evaluare , a prețului și a comisiei de licitație a terenului din loc. Gelu – Publicat in 06.08.2019 ora 15:39

HOTĂRÂREA NR. 21 din 25.Iulie.2019 cu privire la aprobarea , însușirea Raportului de Evaluare , a prețului de pornire și stabilirea comisiei de licitație a terenului intravilan situat în Sat Gelu – Publicat in 06.08.2019 ora 15:35

HOTARAREA Nr .20 din 25.Iulie.2019 cu privire la aprobarea, insusirea, Rapoartelor de Evaluare, a preturilor de pornire a licitatiei publice si a comisiei pt terenul situat in Sat Sanpetru Mic – Publicat in 06.08.2019 ora 15:28

HOTĂRÂREA NR. 19 din 25.Iulie.2019. cu privire la aprobarea , însușirea Raportului de Evaluare, a prețului de pornire a licitației și a comisiei pentru terenul situat în loc. Sânpetru Mic – Publicat in 06.08.2019 ora 14:52

HOTĂRÂREA Nr. 18 din 25.Iulie.2019. cu privire la aprobarea , însușirea Raportului de Evaluare, a prețului de pornire a licitației, stabilirea comisiei de licitație a terenului intravilan din Variaș – Publicat in 06.08.2019 ora 14:44

HOTĂRÂREA Nr. 17 din 25 .Iulie.2019 privind aprobarea completării și modificării Anexei H.C.L. Nr. 86 din 05.Decembrie.2018 privind aprobarea P.A.A.P. pentru anul 2019 – Publicat in 06.08.2019 ora 14:42