Registru pentru evidenta hotararilor

ANUL 2023

Hotărâre nr 4 din 07 Februarie 2023 cu privire la înregistrarea deficitului de excedent la secțiunea de dezvoltare si reintregirea excedentului

Hotărârea nr 3 din 07 Februarie 2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2023

Hotărârea nr 2 din 26 Ianuarie 2023 privind aprobarea modificării Hotărâri Consiliului Local nr. 78 din 27 Octombrie 2022

Hotărârea nr 1 din 26 Ianuarie 2023 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023

ANUL 2022

Hotararea nr. 99 din 22 Decembrie 2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale , precum si a taxelor speciale pe anul 2023

Hotararea nr. 98 din 22 Decembrie 2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2022

Hotararea nr. 97 din 15 Decembrie 2022 cu privire la aprobarea acordului de principiu in vederea efectuarii unui schimb de terenuri

Hotararea nr. 96 din 15 Decembrie 2022 cu privire la revocarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Varias Nr. 7 din 04 Martie 2002 Art 1 Punct A

Hotararea nr. 95 din 15 Decembrie 2022 cu privire la revocarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Varias Nr. 44 din 23 Septembrie 2005

Hotararea nr. 94 din 15 Decembrie 2022 privind aprobarea scaderii din chiria lunara a lucrarilor de reparatii efectuate de chirias la casa proprietate de stat nr 17 din Sanpetru Mic

Hotararea nr. 93 din 15 Decembrie 2022 privind aprobarea scaderii din chiria lunara a lucrarilor de reparatii efectuate de chirias la casa proprietate de stat nr 59 din Sanpetru Mic

Hotararea nr. 92 din 15 Decembrie 2022 cu privire la vanzarea imobilului proprietate de stat situat in Sat Gelu nr 149

Hotararea nr. 91 din 15 Decembrie 2022 cu privire la aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de Ajutor Social

Hotararea nr. 90 din 15 Decembrie 2022 cu privire la aprobarea inscrierii in Cartea Funciara a imobilelor aflate in extravilanul Localitatii Varias

Hotararea nr. 89 din 15 Decembrie 2022 privind aprobarea Proiectului de retea scolara a Com Varias care va functiona in anul scolar 2023 – 2024

Hotararea nr. 88 din 08.12.2022 Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2022

Hotararea nr. 87 din 08.12.2022 privind actualizarea Devizului General a proiectului privind obiectivul de investitie Modernizare Strazi in Localitatea Varias

Hotararea nr. 86 din 08.12.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru semnarea contractului cu Ministerul Dezvoltarii

Hotararea nr. 85 din 08.12.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Varias

Hotararea nr. 84 din 07.11.2022 privind actualizarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Varias pentru perioada 2014-2020

Hotararea nr. 83 din 07.11.2022 privind aprobarea implementarii proiectului ”Dotare camin cultural din sat Varias, cum. Varias. jud. Timis”

Hotararea nr. 82 din 07.11.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022

Hotararea nr. 81 din 27.10.2022 cu privire la aprobarea constatarii apartenentei unui teren la domeniul privat al Com Varias Jud Timis

Hotararea nr. 80 din 27.10.2022 privind aprobarea alipirii a sapte imobile

Hotararea nr. 79 din 27.10.2022 privind aprobarea actualizarii devizului general al obiectivului de investitii ”Modernizare drum comunal DC33 si amenajare strazi sat Sanpetru Mic

Hotararea nr. 78 din 27.10.2022 privind aprobarea cofinantarii de la buget local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile obiectivul de investitie ”Modernizare strazi in loc. Varias Tronson II”

Hotararea nr. 77 din 27.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru semnarea constractului cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei

Hotararea nr. 76 din 27.10.2022 privind aprobarea modificarilor si completarilor la actele constitutive ale ADID

Hotararea nr. 75 din 27.10.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare din Jud Timis

Hotararea nr. 74 din 27.10.2022 privind vanzarea imobilului proprietate de stat situat in Com Varias nr. 441 catre chiriasul Lacatus Gabriel

Hotararea nr. 73 din 27.10.2022 privind revocarea HCL nr. 14 din 15.09.2016

Hotararea nr. 72 din 27.10.2022 privind insusirea Dispozitiei nr. 105 din 28.09.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022

Hotararea nr. 71 din 27.10.2022 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local d adomnului Boriceanu Alexandru Dumitru in urma demisiei

Hotararea nr. 70 din 20.10.2022 privind actualizarea si prelungirea valabilitatii Strategiei de dezvoltare locala Com. Varias pentru perioada 2014-2020

Hotararea nr. 69 din 20.10.2022 privind aprobarea proiectului ”Realizarea unui sistem inteligent de managment local in Com. Varias, Jud. Timis”

HOTARARE cu privire la aprobarea,insusirea Rap. de Evaluare,a preturilor minime de vanzare,a garantiei de participare privind vanzarea unor terenuri intravilane din Com.Varias

HOTARARE privind aprobarea Documentatiei de atribuire a procedurii de licitatie publica de vanzare a unor terenuri intravilane situate in Comuna Varias

HOTARAREA privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2022

HOTARARE cu privire la aprobarea pretului pentru furnizarea apei potabile si stabilirea taxei de bransare privind Serviciul Public de Alimentare cu Apa

HOTARARE cu privire la aprobarea , insurirea raportului de evaluare si stabilirea pretului de vanzare a terenului intravilan in suprafata de 3000 mp de SC HULBAR & CO SRL

HOTARARE cu privire la indexarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei aplicabile in anul fiscal 2023

HOTARARE privind aprobarea pretului de inchiriere si a contractului a unei suprafete de 300 mp sin suprafata totala de 34900 mp a terenului extravilan

HOTARARE cu privire la aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor terenuri intravilane situate in UAT Varias Judetul Timis

HOTARARE cu privire la alegearea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Varias Judetul Timis

HOTARARE Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2022

HOTARARE cu privire la atestarea apartenentei terenului inscris in CF nr 401701 Varias , la domeniul privat al Comunei Varias Jud. Timis

HOTARARE cu privire la aprobarea,Insusirea Rapoartelor de Evaluare , a pretului de licitatiei, a garantiei de participare la licitatie,privind vanzarea unor terenuri intravilane situate in Comuna Varias

HOTARARE cu privire la aprobarea documentatiei de licitatiei publica privind vanzarea unor terenuri intravilane situate in Comuna Varias , localitatile Varias si Gelu, Jud. Timis

HOTARARE cu privire la aprobarea imputernicirii Domnului Primar de a reprezenta Comuna Varias

HOTARARE cu privire la aprobarea vanzarii terenului intravilan inscris in Cartea Funciara la C.F. nr 400269 catre SC HULBAR si CO SRL

HOTARARE cu privire la aprobarea, insusirea Raportului de evaluare si stabilirea pretului de vanzare a terenului extravilan in suprafata de 39.392 mp catre SC TRANSPORT LITTLE LUKA SRL

HOTARARE privind aprobarea documentatiei cadastrale de alipire a doua imobile , inscrise in Cartea Funciara nr. 404970 Varias si Cartea Funciara nr. 404977 Varias

HOTARARE privind retragerea dreptului de folosinta gratuita de teren doamnei Bancsov Andreea pentru construirea unei locuinte

HOTARARE cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al SC PRIMA VARIAS SRL

HOTARARE privind aprobarea Raportului de activitate a SC PRIMA VARIAS SRL

HOTARARE cu privire la aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului inscris in CF 406643 in trei loturi distincte

HOTARARE cu privire la aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului inscris in CF 406648 in doua loturi distincte

HOTARARE cu privire la aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului inscris in CF 406639 in doua loturi distincte

HOTARARE privind aprobarea modificarii Art.1 din Hotararea Consiliului Local al Comunei Varias,Jud Timis, nr. 2 din 02 Februarie 2022

HOTARARE cu privire la aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului inscris in CF 406226 in doua loturi distincte

HOTARARE privind aprobarea cererii de finantare,a devizului general estimativ si a indicatorilor tehnico-econimice pentru investitia EXTINDEREA RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA VARIAS

HOTARARE nr. 37 din 04.03.2022 cu privire la aprobarea apartamentarii imobilului proprietate de stat situat in Com. Varias satul Sanpetru Mic nr. 145

HOTARARE nr. 36 din 04.03.2022 cu privire la aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor terenuri intravilane situate in Varias, comuna Varias, Judetul Timis

HOTARARE nr. 35 din 04.03.2022 privind aprobarea scaderii din chiria lunara a lucrarilor de reparatii efectuate de chirias la casa prop.de stat nr. 234 din Gelu in care loc. Ivancsuk Ion

HOTARARE nr. 34 din 04.03.2022 privind aprobarea scaderii din chiria lunara a lucrarilor de reparatii efectuate de chirias la casa prop. de stat nr. 483 din Varias in care loc.Serban Mariana Lucia

HOTARARE nr. 33 din 04.03.2022 privind aprobarea scaderii din chiria lunara a lucrarilor de reparatii efectuate de chirias la casa prop.de stat nr. 508 din Gelu in care loc. Sved Vasile

HOTARARE nr. 32 din 04.03.2022 privind aprobarea scaderii din chiria lunara a lucrarilor de reparatii efectuate de chirias la casa prop.de stat nr. 299 din Varias in care loc. Culac Ana

HOTARARE nr. 31 din 04.03.2022 privind aprobarea scaderii din chiria lunara a lucrarilor de reparatii efectuate de chirias la casa prop.de stat nr. 149 din Gelu in care loc. Leonti Marian Stelian

HOTARARE nr. 30 din 04.03.2022 privind aprobarea scaderii din chiria lunara a lucrarilor de reparatii efectuate de chirias la casa prop.de stat nr. 170 din Sanpetru Mic in care loc. Puskas Emeric

HOTARARE nr. 29 din 04.03.2022 privind aprobarea scaderii din chiria lunara a lucrarilor de reparatii efectuate de chirias la casa prop.de stat nr. 166 din Sanpetru Mic in care loc.Portik Andrei

HOTARARE nr. 28 din 04.03.2022 privind aprobare scaderea din chiria lunara a lucrarilor de reparatii efectuate de chirias la acasa prop. de stat nr. 201 din Gelu in care locuieste Leonti Vasile

HOTARARE nr. 27 din 04.03.3022 cu privire la aprobarea vanzarii terenului extravilan inscris in Cartea Funciara la C.F. nr. 405383 catre S.C. TRANSPORT LITTLE LUKA S.R.L.

HOTARARE nr. 26 din 04.03.2022 cu privire la atestarea apartenentei cotei de 477 1076 mp din terenul inscris in Cartea Funciara nr. 405107 Varias, la domeniul privat al Comunei Varias Judetul Timis

HOTARARE nr. 25 din 04.03.2022 cu privire la atestarea apartenentei terenului inscris in Cartea Funciara nr. 406226 Varias, la domeniul privat al Comunei Varias Judetul Timis

HOTARARE nr. 24 din 04.03.2022 cu privire la atestarea apartenentei terenului inscris in Cartea Funciara nr. 406566 Varias, la domeniul privat al Comunei Varias Judetul Timis

HOTARARE nr. 23 din 04.03.2022 cu privire la modificarea concesionarului din contractul de concesiune Nr. 2790 din 24.Noiembrie.1997

HOTARARE nr. 22 din 04.03.2022 cu privire la vanzarea imobilului proprietate de stat situat in comuna Varias satul Sanpetru Mic nr. 135 catre chiriasul Dandu Cecilia

HOTARARE nr. 21 din 04.03.2022 cu privire la vanzarea imobilului proprietate de stat situat in comuna Varias satul Sanpetru Mic nr. 170 catre chiriasul Puskas Emeric

HOTARARE nr. 20 din 04.03.2022 cu privire la atribuirea gratuita a unui teren CF. Nr. 402937, nr. Cadastral CC 316 2 2 26 pentru construirea unei locuinte

HOTARARE nr. 19 din 04.03.2021 cu privire la atribuirea gratuita a unui teren CF. nR. 402936, nr. Cadastral CC 316 2 2 25 pentru construirea unei locuinte

HOTARARE nr. 18 din 04.03.2022 cu privire la atribuirea gratuita a unui teren CF Nr. 402935, nr.cadastral CC 316 2 2 24 pentru construirea unei locuinte

HOTARAREA nr. 17 din 04.03.2022 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local a Domnului Magheles Ovidiu in urma demisiei

HCL cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Varias Judetul Timis

HCL privind aprobarea bugetului local pe anul 2022

HCL privind numirea Administratorului de la SC PRIMA VARIAS SRL

HCL privind stabilirea ajustare pret apa potabila, stabilirea procentului de pierderi tehnologice de apa si aprobare program de reparatii in regie proprie a operatorului SC PRIMA SRL

ANUL 2021

HCL privind aprobarea unor masuri de imbunatatire a actului de transparenta institutionala

HCL Nr.32 din 30.August.2021 cu privire la necesitatea aprobarii contului de incheiere a exercitiului financiar al SC PRIMA VARIAS SRL

HCL privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Varias nr.25 din 29.Iulie.2021

HCL cu privire la aprobarea sistarii Cartii Funciare vechi nr.406356 si inscrierea numarului cadastral 509-510.b intr-o Carte Funciara noua

HCL cu privire la aprobarea inscrierii in Cartea Funciara a imobilului avand Nr.cadastral NGL 1252

HCL cu privire la aprobarea inscrierii in Cartea Funciara a imobilului avand Nr.cadastral NGL 1328.1

HCL RECTIFICARE BUGET 2021

HCL privind instituirea unor facilitati fiscale

HCL privind aprobarea Programului anual al achizitilor publice pentru anul 2022

HCL privind aprobarea modificarii Anexei HCL nr. 22 din 07.03.2018

HCL MODIFICARE SI COMPLETARE PAAP 2021

HCL APROBARE ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA CONSILIU LOCAL

HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2021

HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pe anul 2022

HCL cu privire la aprobarea inscrierii in Cartea Funciara a imobilelor avand nr. cadastrale DE1453, DE1456 si DE 1457 aflate in extravilanul localitatii Gelu

HCL privind dezmembrarea imobilului inscris in Cartea Funciara la CF Nr.406403-Varias, cad. 406403 in doua loturi si inscrierea in cartea funciara a Comunei Varias in noile carti funciare

HCL privind dezmembrarea imobilului cu nr.CF406405-Varias, cad.406405 in doua loturi si inscrierea in cartea funciara a Comunei Varias in noile carti funciare

HCL privind dezmembrarea imobilului cu nr. CF406408-Varias, cad.406408 in doua loturi si inscrierea in cartea funciara a Comunei Varias in noile carti funciare

HCL cu privire la aprobarea inscrierii in Cartea Funciara a imobilelor avand nr.cadastral DE1074, DE1082, DE1096, DE1078,DE1342, DE1209

HCL cu privire la aprobarea, Rapoartelor de Evaluare, a pretului de pornire a licitatiei, a garantiei de participare la licitatie, privind vanzarea unor terenuri intravilane situate in Comuna Varias

HCL cu privire la aprobarea documentatiei de licitatie publica privind vanzarea unor terenuri intravilane situate in Comuna Varias

HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru investitia ”Modernizare drum comunal DC33 si amenajare strazi in satul Sanpetru Mic, Comuna Varias”

HCL cu privire la aprobarea inscrierii in Cartea Funciara a imobilului avand nr. Cadastral Cv32P27 aflat in intravilanul localitatii Gelu

HCL cu privire la aprobarea inscrierii in Cartea Funciara a imobilului avand nr. cadastral PS 1460 aflat in extravilanul localitatii Gelu

HCL privind aprobarea cererii de finantare si a a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei

HCL cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Varias Judetul Timis

HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2021

HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2021

HCL privind organizarea si exercitarea unor activitati necesare comunei Varias, in scopul realizarii unor atributii stabilite prin lege autoritatilor administratiei publice locale

HCL cu privire la aprobarea, insusirea Rapoartelor de Evaluare, a pretului de pornire a licitatiei, a garantiei de participare la licitatie

HCL cu privire la aprobarea documentatiei de licitatie publica privind vanzarea unor terenuri intravilane situate in Comuna Varias, localitatile Varias si Sanpetru Mic, Judetul Timis

HCL privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica, a destinatiei bunului, a duratei de inchiriere, al pretului minim de inchiriere a restaurantului din incinta Strandului comunal Varias

HCL privind aprobarea Documentatiei de atribuire a contractului de inchiriere a restaurantului din incinta Strandului comunal Varias

HCL privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor terenuri intravilane situate in Comuna Varias, localitatile Varias, Gelu si Sanpetru Mic, Judetul Timis

HCL privind exprimarea acordului pentru intrarea in legalitate a constructiei edificate fara forme legale, pentru constructia atelier de reparatii auto P+M

HCL cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Varias Judetul Timis

HCL privind incetarea de drept a mandatului de consilier local a Domnului Misca Cecilian-Badea in urma demisiei

HCL privind revocarea Administratorului de la S.C. PRIMA VARIAS S.R.L.

HCL privind numirea Administratorului de la S.C. PRIMA VARIAS S.R.L

HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2021

HCL privind aprobarea prelungirii valabilității Scrisorii de garanție

HCL cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al Comunei Varias Judetul Timis

HCL cu privire la aprobarea Raportului anual al primarului pe anul 2020 privind starea economica, sociala si de mediu a Comunei Varias, Judetul Timis

HCL cu privire la indexarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale

HCL cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al SC PRIMA VARIAS SRL

HCL privind aprobarea Raportului de activitate a SC PRIMA VARIAS SRL

HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform Devizului general intocmit in cadrul Proiectului tehnic nr.1483 din 2019

HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2021

HCL cu privire la alegerea Viceprimarului Comunei Varias Judetul Timis

HCL privind aprobarea inchirierii unui teren si a unei tonete din incinta Strandului Comunal din localitatea Varias

HCL privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Strandului Comunal din localitatea Varias

HCL cu privire la aprobarea, insusirea Raportului de Evaluare si stabilirea pretului de vanzare a terenului intravilan in suprafata de 1428 mp catre Lakatos Mariana

HCL cu privire la aprobarea vanzarii unui teren intravilan inscris in Cartea Funciara la C.F. nr.400269 catre S.C. ROSS&LI S.R.L.

HCL privind aprobarea Proiectului de retea scolara a Comunei Varias, Judetul Timis

HCL cu privire la modificarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Varias

HCL privind aprobarea bugetului local pe anul 2021

HCL privind incetarea de drept a mandatului de consilier local a Domnului Luchin Dragoslav in urma demisiei

HCL cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Varias Judetul Timis

HCL Nr. 3 din 12.02.2021 privind aprobarea aderarii Com. Varias la Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului in Jud. Timis

HCL Nr. 2 din 12.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului de Asistenta Sociala Com. Varias

HCL Nr. 1 din 12.02.2021 privind modificarea si aprobarea Organigramei si a Statutului de functii al aparatului de specialitate al primarului Com. Varias

ANUL 2020

HCL Nr.34 din 24. August. 2020 privind aprobarea Raportului de activitate a SC PRIMA VARIAS SRL

HCL Nr.33 din 24. August. 2020 cu privire la necesitatea aprobarii contului de incheiere a exercitiului financiar al SC PRIMA VARIAS SRL

HCL Nr.32 din 24. August. 2020 privind aprobarea prelungirii valabilitatii Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata

HCL Nr.31 din 24. August. 2020 cu privire la infiintarea unei Societati Comerciale

HCL Nr.30 din 24. August. 2020 cu privire la aprobarea Rapoarelor de Evaluare, a preturilor minime de vanzare, a garantiei de participare

HCL Nr.29 din 24. August. 2020 privind aprobarea aderarii comunei Varias la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”Societatea Meropolitana de Transport Timisoara”

HCL Nr.28 din 24. August. 2020 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Varias Judetul Timis

HCL Nr.27 din 21.Iulie.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Strandului Comunal din localitatea Varias

HCL Nr.26 din 26.Iulie.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020

HCL Nr. 25 din 21.Iulie.2020 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Varias Judetul Timis

HCL Nr.24 din 26.Iunie. 2020 cu privire la aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenurilor din intravilanul localitatii Varias

HCL Nr.23 din 26.Iunie. 2020 cu privire la aprobarea masurilor pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol

HCL Nr.22 din 26.Iunie.2020 privind aprobarea Metodologiei de redactare si circulatie a Proiectelor de hotarari ale Consiliului Local si a Dispozitiilor primarului

HCL Nr.21 din 26.Iunie. 2020 cu privire la aprobarea prelungirii Planului de Urbanism General al Comunei Varias, Judetul Timis

Tabel privind modul de vot al Consiliului Local

Tabel privind modul de vot al Consilierului Local Vosloban Claudiu

Tabel privind modul de vot al Consilierului Local Ungur Lucian

Tabel privind modul de vot al Consilierului Local Suciu Vasile

Tabel privind modul de vot al Consilierului Local Stefanciuc Mihaela Camelia

Tabel privind modul de vot al Consilierului Local Siteavu Angela Daniela

Tabel privind modul de vot al Consilierului Local Sauca Ioan

Tabel privind modul de vot al Consilierului Local Miocovici Oliver Dragoslav

Tabel privind modul de vot al Consilierului Local Pirtea Mihaela Angelia

Tabel privind modul de vot al Consilierului Local Belin Cosmin

Tabel privind modul de vot al Consilierului Local Babici Ivan

Proces Verbal pt Administrarea Publica Locala, apararea ordinii si linistei publice a drepturilor cetatenilor, juridica, de disciplina si de validare din cadrul CL Varias

Proces Verbal in sedinta comisiei pt agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea domeniului public si privat al comunei

Prezenta consilierilor la sedinta extraordinara a CL Varias din 09.04.2020

Prezenta consilierilor la sedinta comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea domeniului public si privat al comunei

Prezenta comisie Administratia Publica Locala, apararea ordintii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor, juridica, de disciplina si de validare

Ghid desfasurare sedinta ordinara CL Varias pe luna Aprilie 2020

Dispozitia Nr.43 din 03.04.2020 privind convocarea CL Varias sedinta ordinara Aprilie 2020 Gelu

Dispozitia Nr. 43 din 03.04.2020 privind convocarea CL Varias sedinta ordinara Aprilie 2020 Varias

CONVOCATOR

Convocarea comisie pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea domeniului public si privat al comunei, protectia mediului, servicii si turism

Convocare comisie Administratiei Publice Locale, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor, juridica, de disciplina si de validare

Adresa cu PH spre analiza

HCL Nr. 16 din 09.04.2020 privind stabilirea conditiilor si a punctajului pentru acordarea terenurilor, fara licitatie publica, in vederea construirii de locuinte

HCL Nr. 15 din 09.04.2020 privind aporbarea aderarii Unitatii Administrativ Teritoriale Com Valcani in calitatea de membru asociat la ADID Gaz Timis Vest

HCL Nr. 14 din 09.04.2020 privind aprobarea cuantumului si platii cotizatiei anuale catre Distributie Gaz Timis Vest pentru anul 2020

HCL Nr. 13 din 09.04.2020 aprobarea solicitarii scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFM

HCL Nr. 12 din 09.04.2020 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 3822 din 25.05.2018 de comun acord

HCL Nr. 11 din 09.04.2020 privind rezilierea contract inchiriere nr. 1985 din 08.06.2006

HCL Nr. 10 din 09.04.2020 privind aprobarea programului anual de achizitii publice pe anul 2020

HCL Nr. 9 din 09.04.2020 privind rectificarea bugetului pe anul 2020

HCL Nr. 8 din 09.04.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Com Varias

Hotararea nr. 7 din 24 februarie 2020 cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al SC Prima Varias SRL

Hotararea nr. 6 din 24 februarie 2020 cu privire la revocarea HCL nr. 37 din 18.06. 2018 si HCL 61 din 20.09.2018

Hotararea nr. 5 din 24 februarie 2020 cu privire la aprobarea documentatiilor cadastrale DS17 DS19 Gelu

Hotararea nr. 4 din 24 februarie 2020 cu privire la acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare la data de 31.12.2019

Hotararea nr. 3 din 24 februarie 2020 privind insusirea si aprobarea Dispozitiei nr. 137 din 23 decembrie 2019 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2019

Hotararea nr. 2 din 24 februarie 2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea 1 din 24 februarie 2020 privind incetarea de drept a mandatului de consilier a dlui. Oprescu Ion

ANUL 2019

HCL Nr. 44 din 19.12.2019 privin aprobarea proiectului de retea scolara a Com. Varias

HCL Nr. 43 din 19.12.2019 privind planul de actiuni si liucrari al beneficiariilor de VMG 2020

HCL Nr. 42 din 19.12.2019 privind transformarea postului de natura contractuala din cadrul compartimentului financiar – contabil, impozite si taxe

HCL Nr. 41 din 19.12.2019 privind schimbarea denumirii unui post de Inspector

HCL Nr. 40 din 19.12.2019 privind aprobarea Agendei culturale pe anul 2020

HCL Nr. 39 din 19.12.2019 privind stabilirea impozitelor , taxelor locale si taxelor speciale pe anul 2020

HCL Nr. 38 din 19.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al Com. Varias

HCL Nr. 37 din 19.12.2019 privind incetarea de drept a mandatului de consilier a d-lui Dumitrescu Nicu

HCL Nr. 36 din 19.12.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Com. Varias

Hotararea Nr. 35 din 25.10.2019 privind echipa mobila pentru violenta domestica

Hotararea Nr. 34 din 25.10.2019 privind inscrierea in CF a imobilului nr. cadastral Cv6P7 – 71

Hotararea Nr. 33 din 25.10.2019 privind rectificarea bugetului pe anul 2019

Hotararea Nr. 32 din 25.09.2019 privind inventarul efectuat la finele lui 2019

Hotararea Nr. 31 din 25.09.2019 privind modificarea HCL-ului Nr. 4 din 11.03.2019

Hotararea Nr. 30 din 25.09.2019 privind dezmembrarea imobilului intravilan inscris in CF N. 405968

Hotararea Nr. 29 din 25.09.2019 privind dotarea SVSU cu utilaje

Hotararea Nr. 28 din 25.09.2019 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii

Hotararea Nr. 27 din 25.09.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

HOTĂRÂREA NR. 26 din 25.Iulie.2019 privind aprobarea suplimentării valorii necesare investițiilor ,, Modernizare DC NR. 33 și amenajare străzi Sânpetru Mic,, Lot 1 și Lot 2. – Publicat in 06.08.2019 ora 15:54

HOTĂRÂREA NR. 25 din 25.Iulie.2019 cu privire la necesitatea aprobării contului de încheiere a exercițiului financiar al S.C. PRIMA VARIAȘ S.R.L. – Publicat in 06.08.2019 ora 15:49

HOTĂRÂREA NR. 24. din 25.Iulie.2019. privind aprobarea Raportului de activitate a S.C. PRIMA VARIAȘ S.R.L. – Publicat in 06.08.2019 ora 15:46

HOTĂRÂREA NR. 23 DIN 25.Iulie.2019. privind aprobarea P.A.A.P în vederea implementătii proiectului ,, Dotarea S.V.S.U. prin achiziție de utilaje,, – Publicat in 06.08.2019 ora 15:43

HOTĂRÂREA NR. 22 DIN 25.Iulie.2019 cu privire la aprobarea Raportului de Evaluare , a prețului și a comisiei de licitație a terenului din loc. Gelu – Publicat in 06.08.2019 ora 15:39

HOTĂRÂREA NR. 21 din 25.Iulie.2019 cu privire la aprobarea , însușirea Raportului de Evaluare , a prețului de pornire și stabilirea comisiei de licitație a terenului intravilan situat în Sat Gelu – Publicat in 06.08.2019 ora 15:35

HOTARAREA Nr .20 din 25.Iulie.2019 cu privire la aprobarea, insusirea, Rapoartelor de Evaluare, a preturilor de pornire a licitatiei publice si a comisiei pt terenul situat in Sat Sanpetru Mic – Publicat in 06.08.2019 ora 15:28

HOTĂRÂREA NR. 19 din 25.Iulie.2019. cu privire la aprobarea , însușirea Raportului de Evaluare, a prețului de pornire a licitației și a comisiei pentru terenul situat în loc. Sânpetru Mic – Publicat in 06.08.2019 ora 14:52

HOTĂRÂREA Nr. 18 din 25.Iulie.2019. cu privire la aprobarea , însușirea Raportului de Evaluare, a prețului de pornire a licitației, stabilirea comisiei de licitație a terenului intravilan din Variaș – Publicat in 06.08.2019 ora 14:44

HOTĂRÂREA Nr. 17 din 25 .Iulie.2019 privind aprobarea completării și modificării Anexei H.C.L. Nr. 86 din 05.Decembrie.2018 privind aprobarea P.A.A.P. pentru anul 2019 – Publicat in 06.08.2019 ora 14:42